Науково-виробничий фаховий журнал Вісник Полтавської державної аграрної академії
включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук,
кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних
та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.).
Виходить чотири рази на рік.

Опубліковано: 2020-05-25

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА