МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЧЕТВЕРТОЇ ЛАКТАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ В ЛАКТАЦІЯХ КОРІВ-МАТЕРІВ

Ключові слова: лактація, удій, жиро- і білковомолочність, коефіцієнт молочності

Анотація

Проведено дослідження реалізації генетичного потенціалу молочної продуктивності голштинсь-
ких корів-дочок четвертої лактації, народжених від матерів у першу, другу, третю та четверту
лактації. Дослідження проведені на базі промислового комплексу з експлуатації чистопородних
голштинських корів Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» Синельниківського району
Дніпропетровської області. На комплексі триразове (дворазове перед запуском) видоювання на дої-
льній установці типу «Паралель». Тварини забезпечені пасивним моціоном, утримувалися в легкозбі-
рних корівниках з відпочинком у боксах, де підстилкою слугує пісок. Технологія експлуатації на про-
мисловому комплексі передбачає годівлю тварин загальнозмішаними раціонами консервованих та концентрованих кормів з роздачею на кормовий стіл двічі на добу. Встановлено, що за показниками
удою за повну лактацію, тривалістю продуктивного періоду, якісними характеристиками молочної
продукції більш продуктивними і стабільними виявились корови-дочки голштинської породи четвер-
тої лактації народжені від матерів третьої лактації, у яких показник продукції молочного жиру
644,3 кг та білку – 540,3 кг. Натомість, корови-дочки четвертої лактації, отримані від матерів че-
твертої лактації, відзначилися найкращими показниками функціональної активності організму, та-
кими як найвищий добовий удій за повну лактацію у яких він становив 49,4 кг, що вказує на їх доста-
тньо високий потенціал до синтезу та секреції молока. А також показник кількості фізичного та в
перерахунку на 4 % молоко, отриманого за одну добу за 305 днів лактації (кг), що становила 39,4 та
38,5 відповідно. Та за кількістю молока, отриманого на 1 кг живої маси, в перерахунку на 4 % молоко
в межах скоригованої лактації (305 діб), яка становила – 18,5 кг. Жива маса тварин у цьому випадку
не має прямого впливу на показники молочної продуктивності та функціональну активність лакту-
ючого організму. Так, піддослідні корови-дочки чотирьох груп характеризувалися досить високою
живою масою, яка коливалася в середньому 626,9 кг. Максимальною живою масою характеризува-
лись корови-дочки четвертої лактації, народжені від матерів другої лактації, у яких продуктивні
показники були на відносно високому рівні і становили 635,1 кг.

Опубліковано
2020-03-27
Як цитувати
Капшук, Н. О. (2020). МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЧЕТВЕРТОЇ ЛАКТАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ В ЛАКТАЦІЯХ КОРІВ-МАТЕРІВ. Scientific Progress & Innovations, (1), 107-113. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО