ВПЛИВ БІШОФІТУ НА ОНТОГЕНЕЗ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

  • М. В. Горобець Полтавська державна аграрна академія
  • О. В. Міщенко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: бішофіт, стимулятори росту, ростові процеси, онтогенез сортів ячменю, передпосівна обробка

Анотація

Ярий ячмінь – важлива харчова, кормова та технічна культура, масштаби вирощування якої на-
багато менше, ніж існує національна потреба в ній. Тривалі польові експерименти та практика вирощування сільськогосподарських культур показали, що попередня обробка їх насіння (насамперед
посівів) бішофітом позитивно впливає на їх подальший ріст і розвиток. У статті представлені ре-
зультати дослідження впливу електрохімічної обробки розчинами бішофіту з метою отримання
розчинів з комплексом антибактеріальних властивостей, використання яких можна рекомендувати
для передпосівної обробки ячменю ярого та захисту рослин від грибкового впливу. Це дало змогу, як
показали експерименти на вирощуванні сільськогосподарських культур, збільшити врожайність
удвічі-утричі, а також використовувати для знезараження побутових та промислових стічних вод у
сільськогосподарських підприємствах. Розглянуто технологічні характеристики використання роз-
чину бішофіту. Встановлено найбільш ефективну концентрацію замочування насіння ячменю ярого в
концентрації 1,0% водного розчину бішофіту для сортів «Геліос» та «Парнас». Замочування насіння
ячменю весняних сортів «Вакула» виявило стимулювання ростових процесів ячменю ярого вже на
ранніх етапах онтогенезу, а також на подальший його ріст та розвиток, підвищення врожайності,
кормових та харчових якостей зерна. Встановлено, що саме при концентрації 1,0 % водного розчину
бішофіту енергія проростання є найбільш ефективною, адже при концентрації 1,5 %, для більшості
використаних зразків ячменю, спостерігається сповільнення проростання та розвитку рослин.
Встановлено, що найбільший стимулюючий ефект препарату на ріст кореню ячменю спостеріга-
ється на 7-у добу після передпосівного замочування. Цей ефект зберігається протягом усього дослі-
дження. Коренева система у 7-денних проростків ячменю ярого, вирощених з насіння після передпо-
сівної обробки 1,0% розчином бішофіту, на 31 % довше, ніж у контрольних рослин, у 14-денних рос-
лин ці показники відрізняються на 29 %, а у 21-денних – на 16 %, відповідно. При дії розчину бішофі-
ту в концентрації 1,5 та 2,0 % інгібував процеси росту коренів ячменю ярого. На 7 добу досліджень
довжина кореневої системи рослин була менше на 22 % порівняно з контрольними проростками, на
14-ту добу – на 34 %, а на 21 добу менше на 36 %. Отже, в дослідженні показано стимулюючий
вплив 1,0 % розчину бішофіту на енергію проростання, лабораторну схожість насіння, а також на
показники росту рослин ячменю (площа листової поверхні, маса сирої й сухої речовини надземної ча-
стини і коренів). Отримані результати підтвердили перспективність використання препарату бі-
шофіт для передпосівної обробки насіння ячменю ярого.

Опубліковано
2020-03-27
Як цитувати
Горобець, М. В., & Міщенко, О. В. (2020). ВПЛИВ БІШОФІТУ НА ОНТОГЕНЕЗ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО. Scientific Progress & Innovations, (1), 25-32. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО