ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ ВИСІВУ

  • Н. С. Шокало Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-7839-8168
  • Б. О. Бажан Полтавська державна аграрна академія
  • А. С. Озаров Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: горох, норма висіву, забур’яненість, насіннєва продуктивність

Анотація

З появою сучасних сортів гороху з новими морфологічними ознаками та високою потенційною
продуктивністю і здатністю до механізованого збирання виникла необхідність у вдосконаленні аг-
ротехнічних заходів, зокрема й оптимізації площі живлення рослин. Саме тому в умовах ТОВ «Пар-
тнер АгроГруп» Козельщинського району Полтавської області на чорноземі глибокому малогумусно-
му протягом 2018–2019 рр. було проведено дослідження з вивчення норм висіву безлисточкового гороху сорту Мадонна: 0,8; 1,0 і 1,2 млн шт./га. Ступінь забур’яненості у варіантах досліду при пер-
шому обліку була незначною – 3,2–4,1 шт./м2, що пов’язано з проведенням у господарстві досходово-
го боронування гороху, і це значно пошкодило сходи однорічних бур’янів. Перед збиранням гороху
ступінь забур’яненості в досліді була найвища у варіанті, де норма висіву гороху становила 0,8 млн
шт./га – 34,3 шт./м2., оскільки через зрідженість посіву культурні рослини не могли пригнічувати
розвиток бур’янів. У разі збільшення норми висіву до 1,0 млн шт./га кількість бур’янів на момент
перед збиранням гороху становила 26,1 шт./м2. Найменша забур’яненість була у варіанті з нормою
висіву 1,2 млн шт./га – 21,7 шт/м2. Вегетаційний період 2018 року був більш сприятливим для гороху
за погодними умовами, оскільки характеризувався достатньою кількістю вологи й тепла. Цього року
сформувалася вища урожайність, яка в середньому за варіантами досліду становила 2,5 т/га. Про-
тягом вегетаційного періоду 2019 року погода була спекотна, часом – дощова. Це і вплинуло на фор-
мування невисокої урожайності гороху – в середньому 1,8 т/га, що на 7,1 ц/га менше, ніж 2018 року.
Особливо низька врожайність спостерігалась у варіанті з нормою висіву 0,8 млн шт./га – 1,62 т/га.
Це зумовлено тим, що рослин там було найменше, а значить – менше зерна сформувалось на одиниці
площі. У середньому за два роки досліджень найвища урожайність гороху сорту Мадонна сформу-
валась у варіанті з нормою висіву 1,2 млн шт./га і склала 2,4 т/га. При зменшенні норми висіву до 1,0
і 0,8 млн шт./га зменшувалась і урожайність – на 0,19 і 0,41 т/га, тобто на 8,1 і 17,4 %.

Опубліковано
2020-03-27
Як цитувати
Шокало, Н. С., Бажан, Б. О., & Озаров, А. С. (2020). ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ ВИСІВУ. Scientific Progress & Innovations, (1), 61-66. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.06
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО