ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГЕЛЬМІНТНИХ ЗАСОБІВ ЗА СТРОНГІЛЯТОЗІВ ТРАВНОГО КАНАЛУ КІЗ

  • В. В. Мельничук Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-1927-1065
  • І. В. Чубаров Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: кози, стронгілятози травного каналу, лікування, антигельмінтні препарати, екстенс- та інтенсефективність

Анотація

Стронгілятози травного каналу найбільш поширені захворювання в нозологічній структурі пара-
зитарних  хвороб  диких  та  домашніх  жуйних  тварин,  зокрема  й  кіз  (Capra hircus Linnaeus, 1758).
Представники підряду Strongylata (Railliet et Henri, 1913) за умови паразитування в організмі здатні
призводити до необоротних процесів, що негативно впливають як на продуктивність, так і на здоров’я тварин загалом. Саме тому важливим залишається питання вивчення ефективності антиге-
льмінтних  засобів,  наявних  на  фармацевтичному  ринку  ветеринарних  препаратів  нашої  держави.
Незважаючи  на  значний  арсенал  антигельмінтних  засобів,  практикуючим  фахівцям  ветеринарної
медицини  часто  важко  зорієнтуватися  при  виборі  високоефективного  та  недорогого  препарату.
Зважаючи на вищенаведене, метою дослідження є оцінка антигельмінтної ефективності препара-
тів хімічної групи бензімідазолу («Альбендазол-250», «Альбендазол 10 % суспензія» та «Альбендазол
ін’єкційний 10 %») за наявності стронгілятозів у травному каналі кіз, ураховуючи їх спосіб задаван-
ня. У дослідах з визначення показників антигельмінтної ефективності сформовано 4 групи кіз (3 до-
слідних та 1 контрольну) за умови середньої інтенсивності стронгілятозної інвазії від 59,33±9,38 до
70,67±11,25 яєць /г фекалій. Використовувані в дослідах препарати застосовували хворим тваринам
згідно з рекомендаціями наведеними в листівках-вкладках. Встановлено, що досліджувані препарати
мають  антигельмінтні  властивості  відносно  збудників  стронгілятозів  травного  каналу  кіз  (ЕЕ  –
50–100 %, ІЕ – 87,53–100 %). Доведено, що ефективність препаратів залежала від способу задаван-
ня. Найбільш ефективним (ЕЕ і ІЕ 100 %) виявився препарат «Альбендазол ін’єкційний 10 %», який
застосовували тваринам шляхом внутрішньом’язевої ін’єкції в дозі 0,5 мл/10 кг маси тіла одноразо-
во. Менш ефективним виявилося застосування хворим тваринам препарату «Альбендазол 10 %  су-
спензія» шляхом індивідуального випоювання (ЕЕ – 83,33 %,  ІЕ  – 93,99 %). Задавання хворим козам
препарату  «Альбендазол-250»  у  вигляді  таблеток  мало  найнижчі  показники  ефективності  (ЕЕ  –
50,00 %, ІЕ – 87,53 %). Отже, отримані дані мають важливе теоретичне та практичне значення,
оскільки дають змогу практикуючим лікарям ветеринарної медицини здійснити обґрунтований під-
бір антигельмінтиків у разі інвазії кіз стронгілятозами травного каналу зважаючи на їх ефектив-
ність.

Як цитувати
Мельничук, В. В., & Чубаров, І. В. (1). ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГЕЛЬМІНТНИХ ЗАСОБІВ ЗА СТРОНГІЛЯТОЗІВ ТРАВНОГО КАНАЛУ КІЗ. Scientific Progress & Innovations, (1), 167-172. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.20

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>