Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту

Публікаційна етика

Публікаційна етика  

     Редакція журналу "Scientific Progress & Innovations" вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду. Запобігання невідповідним діям, таким як несуміляція, плагіат, за які несе відповідальність будь-який автор, редактор, рецензент, видавець та інститут, які беруть участь у процесі публікації.

    "Scientific Progress & Innovations" відповідає за Етику публікації та публікацію недбалості на основі кодексу поведінки COPE Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та кодексу поведінки для видавців журналів з метою забезпечення етики та якості публікації.

Обов'язки Редакції та Редакційної коллегії  

Публікаційні рішення  

     Редактор приймає рішення про публікацію поданих робіт. Він керується політикою журналу і ґрунтується на академічних цінностях та висновках рецензентів. Редактор зважає на сучасні положення про наклеп, порушення авторських прав та плагіат. Він має право здійснювати прийняття рішень за погодженням з рецензентами чи членами редакційної колегії.

     Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без написанної згоди автора. Редакція повинна приймати обґрунтовані відповідні заходи, коли були подані етичні скарги щодо поданого рукопису або опублікованого документа.

     Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність  

     Редакція та редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про поданний рукопис (автор(и), тему, текст тощо) будь-кому, крім відповідного автора, (потенційних) рецензентів, та видавця, за необхідності.

Розкриття та конфлікт інтересів  

     Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися при будь-якому дослідженні редактора, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів. Інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів. Редактор повинен вимагати від усіх вкладників розкривати відповідні конкуруючі інтереси. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації виправлення повинні бути опубліковані. Відмова або вираження занепокоєння можуть бути опубліковані, якщо це необхідно.

Забезпечення цілісності: залучення та співпраця  

      "Scientific Progress & Innovations" буде відповідати на всі претензії чи сумніви щодо неправомірних результатів досліджень чи публікацій, які піднімаються читачами, рецензентами та іншими. Якщо виникають стурбованість з приводу поведінки чи обґрунтованості навчальної роботи, редакційна колегія за участю відповідних експертів, у відповідних випадках, буде оцінювати випадки можливого плагіату або дублікатів/надлишкових публікацій. Редактор також попросить автора (ів) відповісти на справи. "Scientific Progress & Innovations" прийме це на інституційний рівень: журнал може вимагати розслідування установи або інших відповідних органів, якщо така відповідь є незадовільною.

     У випадках, коли зауваження є дуже серйозними, і опублікована робота, ймовірно, вплине на наукові знання або практичні застосування, "Scientific Progress & Innovations" може розглянути можливість інформування читачів про ці проблеми, видавши "висловлювання занепокоєння", а потім опублікувати пояснення, висновки розслідування В іншому випадку "Scientific Progress & Innovations" може вирішити відмовитися від подання, якщо редакційна колегія переконана в тому, що відбулося серйозне порушення. Запаковані папери зберігатимуться в Інтернеті та помітно позначаються як відкликання для користі читачів.

Обов'язки рецензентів  

Внесок у редакційні рішення  

     Експертний огляд є обов'язковим кроком у прийнятті редакційних рішень та, якщо необхідно, у вдосконаленні статті через редакційні повідомлення з автором.

Ефективність  

     Якщо рецензенти не має часу для розгляду подання, чи не має достатньої кваліфікації з теми дослідження, описаному в рукописи, що робить його перевірку неможливою у зазначений термін, він повинен повідомити про це редактора та звільнити себе від процесу розгляду .

Конфіденційність  

     Будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами, крім випадків, дозволених редактором.

Стандарти об'єктивності  

     Огляди повинні проводитися об'єктивно. Особиста критика автора не підходить. Рецензенти повинні чітко висловити свої погляди з суперечливих аргументів.

Підтвердження джерел  

     Рецензенти повинні вказати відповідні опубліковані статті, які автори не обговорювали / не цитували. Будь-яке твердження, що спостереження, висновок або пропозиція були раніше повідомлені, повинні бути підтверджені відповідним цитатом. Рецензент також повинен повідомити про будь-яку важливу подібність або співпадання між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим документом.

Розкриття та конфлікт інтересів  

     Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Рецензенти повинні звільнитися від обов'язку розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів, що виникають внаслідок спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів.

Неправильна поведінка рецензентів  

     Редактори серйозно ставляться до поведінки рецензентів та досліджують будь-яке підтвердження порушення конфіденційності, недовіри конфлікту інтересів (як фінансового, так і нефінансового), неправильного використання конфіденційного матеріалу або затримки експертного огляду для отримання конкурентної переваги. Ствердження про серйозну неправомірну поведінку рецензента (наприклад, про плагіат) буде винесено на інституційний рівень.

Обов'язки авторів  

Стандарти звітування  

     Автори, що звітують про результати оригінального дослідження, повинні точно враховувати виконану роботу, а також об'єктивну дискусію про її значимість. Основні дані повинні бути точно відображені в роботі. Документ повинен містити достатньо деталей та посилань, щоб дозволити іншим повторювати роботу. Шахрайські чи свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і неприйнятними.

Доступ до даних та збереження даних  

     Автори можуть попросити надати необроблені дані свого дослідження у зв'язку зі статтею для редакційного огляду та бути готовими надати громадськості доступ до таких даних, якщо це можливо. Автори повинні в будь-якому випадку бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації. Конфіденційність учасників може бути захищена, а юридичні права щодо приватних даних не перешкоджають їх випуску.

Оригінальність та Плагіат  

     Автори повинні переконатися, що поданий рукопис:

  • описує цілком оригінальну роботу;
  • не є плагіатом;
  • не був опублікований в інших місцях будь-якою мовою;
  • вказує відповідну цитату або цитату, якщо автори використали роботу та / або слова інших.

     Потрібно дотримуватися відповідних законів про авторські права та умови їх використання. Авторські матеріали (наприклад, таблиці, цифри або розширені котирування) повинні бути відтворені лише за відповідного дозволу та підтвердження.

Кілька, резервні або одночасні публікації  

     Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в декількох журналах чи первинних публікаціях. Подання одного й того самого рукопису до декількох журналів одночасно створює неетичну поведінку публікації та є неприйнятною.

Підтвердження джерел  

     Автори мають подавати лише цілком оригінальні твори, що завжди є належним підтвердженням інших творів. Автори мають посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру представленої роботи.

Авторство рукопису 

     Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення повідомленого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Там, де є інші особи, які брали участь у певних основних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути названі в розділі підтвердження.

     Відповідальний автор повинен переконатися, що всі автори (згідно з вищезгаданим визначенням), а також незалежні автори  включені в авторський список рукопису, і що всі співавтори затвердили остаточну версію статті та отримали схвалення щодо його подання до публікації.

Небезпеки  

     Якщо робота передбачає застосування хімікатів, процедур або обладнання, які мають незвичайні небезпеки, властиві їх використанню, автор повинен чітко визначити їх у рукописі.

Розкриття та конфлікти інтересів  

     Усі автори повинні розкрити в рукописах будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення в рукописі. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути вказані.

Основні помилки в опублікованих роботах  

    Коли автор виявляє значну помилку або неточності в своїй власній опублікованій роботі, обов'язок автора негайно повідомити редактора журналу або видавця та співпрацювати з редактором для відхилення чи виправлення документа.

Відмова від відповідальності  

     Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

     Всі рукописи, подані для перегляду та публікації у "Scientific Progress & Innovations", піддаються  сліпим оглядам на оригінальність, етичних питань та корисних внесків. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі та будуть остаточними.