ПЕРЕБІГ ТРИХУРОЗУ ЯК ПАРАЗИТОЗУ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ОВЕЦЬ

Ключові слова: трихуроз, вівці, мікстінвазії, гельмінтози, форми перебігу

Анотація

Вівчарство  в  багатьох  країнах  світу,  зокрема  в  Україні,  посідає  особливе  місце  серед  галузей
тваринництва і є постачальником таких видів продукції, як баранина й вовна. Вівці мають гарні се-
лекційні якості, високу відтворювальну здатність та пристосувальні властивості. Одним з факто-
рів,  що  гальмує  розвиток  вівчарства,  є  паразитарні    захворювання.  Серед  їх  різноманіття  одне  з
провідних місць посідають нематодози органів травлення тварин, зокрема трихуроз, що може пе-
ребігати як асоціативні інвазії. Дослідження виконували на базі лабораторії кафедри паразитології
та тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природокористування України та в умовах приватних господарств Київської області. Всього проведено 258 копроовоскопічних дос-
ліджень овець. Результати проведених паразитологічних досліджень свідчать, що трихуроз овець є
поширеною інвазією на території окремих господарств Київської області, середня екстенсивність
інвазії становить 35,7 %. З’ясовано, що трихуриси паразитують переважно у складі гельмінтозів
травного каналу овець як асоціативні інвазії (69,6 %). Основні співчлени трихурисів – це нематоди
(стронгілоїдеси, стронгіляти органів травлення) та цестоди (монієзії). У разі трихурозу овець най-
частіше діагностували двокомпонентні мікстінвазії (65,6 %), рідше виявляли трикомпонентні асо-
ціативні інвазії (34,4 %). У інвазованих збудником трихурозу овець виявлено 5 різновидів мікстінва-
зій. З двокомпонентних асоціативних інвазій виявлено одночасне паразитування трихурисів і строн-
гілят органів травлення (31,3 %), трихурисів і монієзій (23,4 %), а також трихурисів і стронгілоїде-
сів (10,9 %). З трикомпонентних мікстінвазій найчастіше діагностовано одночасне паразитування
трихурисів, монієзій і стронгілят органів травлення (21,9 %). Меншу частку становила трихурозно-
стронгілоїдозно-стронгілятозна мікстінвазія (12,5 %). Отримані дані щодо асоціативного перебігу
трихурозу овець разом з нематодозами та цестодозами органів травлення дають змогу правильно
підібрати антигельмінтні препарати, що підвищить ефективність превентивних заходів.

Як цитувати
Сорока, Н. М. (1). ПЕРЕБІГ ТРИХУРОЗУ ЯК ПАРАЗИТОЗУ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ОВЕЦЬ. Scientific Progress & Innovations, (1), 148-153. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.17