АНАЛІЗ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ В УМОВАХ КІННОГО КЛУБУ «ВЕРХОВА ЇЗДА В ПОЛТАВІ»

  • С. М. Кулинич Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-1660-643X
  • Г. О. Oмельченко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-9389-8400
  • Н. O. Aвраменко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-1920-5757
  • M. A. Зезекало Полтавська державна аграрна академія
  • С. O. Мостовий Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: травми в коней, деформації копит, хвороби копит, рани, хірургічна патологія

Анотація

Значної шкоди коням продовжують завдавати незаразні хвороби, особливо хірургічні. Хворі тва-
рини  на  тривалий  час  втрачають  працездатність,  знижуються  їхня  господарська  цінність  та спортивні показники. Метою досліджень було з’ясувати хірургічну патологію ортопедичних захво-
рювань коней в умовах кінного клубу «Верхова їзда в Полтаві». Серед завдань досліджень: провести
аналіз частоти виникнення та визначити причини хірургічної патології ортопедичних захворювань у
коней в умовах племінного клубу «Верхова їзда в Полтаві». Вивчали поширення, етіологію та особли-
вості перебігу хірургічної патології в коней англійської чистокровної, вестфальської, тракененської,
арабської, української верхової та безпорідних порід віком від 4 до 10 років, а також поні віком від 9
до 17 років. Після чого класифікували до тієї чи тієї групи хірургічну патологію та встановлювали
симптоми у хворих. Зважаючи на те, що найбільш поширеним видом хірургічної патології були ортопе-
дичні захворювання та захворювання шкіри, основну увагу звертали на них. Ортопедичні дослідження про-
водили відповідно до методик, запропонованих  провідними ортопедами Kyorber H. D. та Pollit K. K. Дос-
лідження проводили на поголів’ї коней протягом 2018–2019 рр. в умовах кінного клубу «Верхова їзда в
Полтаві».  Під  час  проведення  моніторингового  обстеження  встановлювали  поширення, етіологію
та особливості перебігу хірургічної патології в коней. Ми встановили такі діагнози: наминки, гнит-
тя білої лінії та стрілки копита, деформації (розшарування підошовного рогу, часткову втрату гла-
зурі, появу гострокутних та косих копит) та екзематозні процеси на шкірі. Серед хірургічної пато-
логії найбільш розповсюдженими є ортопедичні захворювання (45,45 %), серед яких найбільш поши-
рені запальні процеси (27,27 %), частина інших форм хірургічної патології становить 27,28 %. При-
чини формування хірургічної патології різні, проте підґрунтям для їхнього розвитку слугує порушен-
ня зоогігієнічних умов утримання, відсутність своєчасної ортопедичної роботи (72,7 %) та трав-
матизм (27,3 %). Розвиток хірургічної патології супроводжувався різними клінічними ознаками, що
було  обумовлено  особливостями  формування  хірургічної  патології,  в  45,4 %  відмічали  формування
хронічної запальної реакції, у разі травматизму коней у 27,2 % формувалася гостра запальна реак-
ція.

Як цитувати
Кулинич, С. М., OмельченкоГ. О., AвраменкоН. O., ЗезекалоM. A., & МостовийС. O. (1). АНАЛІЗ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ В УМОВАХ КІННОГО КЛУБУ «ВЕРХОВА ЇЗДА В ПОЛТАВІ». Scientific Progress & Innovations, (1), 189-195. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.23

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають