Поточний номер

№ 2 (2021): ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Науково-виробничий фаховий журнал Вісник Полтавської державної аграрної академії включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та № 866 від 02.07.2020 р).
Виходить чотири рази на рік.

Опубліковано: 2021-07-19

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Переглянути всі випуски

Рік заснування: Видання засновано у 1998 році. 

Проблематика: висвітлення досягнень у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі.

ISSN: 2415-3362 (Online), 2415-3354 (Print)
DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk