Поточний номер

№ 4 (2022): ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Науково-виробничий фаховий журнал Вісник Полтавської державної аграрної академії
включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук,
кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних
та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та
№ 866 від 02.07.2020 р).
Виходить чотири рази на рік.

Опубліковано: 2023-01-06

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Переглянути всі випуски

Рік заснування: Видання засновано у 1998 році. 

Проблематика: висвітлення досягнень у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі.

ISSN: 2415-3362 (Online), 2415-3354 (Print)
DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk