ВПЛИВ ОБРОБКИ ПОЛІСАХАРИДНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ НА АНТИОКСИДАНТНІ ФЕРМЕНТИ ПЛОДІВ ВИШНІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ

Ключові слова: плоди вишні, ферменти, інтенсивність дихання, каталаза

Анотація

У статті показано вплив обробки розчином хітозану з саліциловою кислотою на зміну інтенсив-
ності дихання та активності антиоксидантних ферментів плодів вишні протягом зберігання. Дос-
лідження проводили протягом 2016−2019 років з плодами вишні сортів Альфа і Пам’ять Артеменка,
вирощених на дослідній станції помології імені Л. П. Симиренка ІС НААН. Дерева 2005 року садіння
за схемою 5 х 3 м., міжряддя перебували під чорним паром. Для проведення досліджень 15 дерев кожного сорту за день до збирання врожаю обприскували розчином 100 мг/л саліцилової кислоти; 1 %
розчином хітозану з саліциловою кислотою (100 мг/л), висушували протягом 24 год. Знімали з дерев
та чотирьох різних місць крони у споживчій стадії стиглості, кожного сорту та виду обробки, за-
кладали в ящики №5 вагою 5кг на зберігання за температури 1±0,5°С та відносній вологості повітря
95±1 %. Як контроль брали необроблені плоди вишні. Повторність досліду трикратна. Як показали
результати досліджень, інтенсивність дихання плодів вишні сортів Пам’ять Артеменка та Альфа
протягом 15 днів зберігання знизилась з 12 до 11 мл СО2/кг*год. Попередня обробка плодів вишні роз-
чином саліцилової кислоти дала змогу зменшити інтенсивність дихання на 9−15,4 %. За умови обро-
бки їх розчином саліцилової кислоти з хітозаном вона зменшилась на 27−38 %. До кінця зберігання
інтенсивність дихання спала на 1−3 мл СО2/кг*год. Вміст ферменту каталази в контролі знизився в
1,8−2 рази. За умови обробки плодів вишні сорту Пам’ять Артеменка і Альфа розчином саліцилової
кислоти втрати каталази зменшились на 46−50 %. Поєднання саліцилової кислоти з хітозаном,
сприяло ще меншим її втратам − 30,8−35,7 %. Протягом холодильного зберігання активність аско-
рбатпероксидази значно збільшилась у всіх варіантах досліду на 11−25 % в контролі. Попередня об-
робка плодів вишні підвищила активність на 33−37,5 % для плодів вишні, оброблених розчином салі-
цилової кислоти та на 44−50 % для плодів, оброблених розчином хітозану з саліциловою кислотою.
Отже, попередня обробка плодів вишні дала змогу знизити інтенсивність дихання на 27−38 %, а
також запобігти окислювальному стресу плодів, про що свідчить вища активність каталази
30,8−35,7 % та аскорбатпероксидази − 44−50 %, порівняно з необробленими плодами вишні.  

Опубліковано
2020-03-27
Як цитувати
Василишина, О. В. (2020). ВПЛИВ ОБРОБКИ ПОЛІСАХАРИДНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ НА АНТИОКСИДАНТНІ ФЕРМЕНТИ ПЛОДІВ ВИШНІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ . Scientific Progress & Innovations, (1), 67-73. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.07
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО