Індексація

    «Scientific Progress & Innovations» індексується у електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях та міжнародних наукометричних базах даних:

 

GOOGLE SCHOLAR

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

SCIENTIFIC LITERATURE (SCILIT)

   
   

УКРАЇНІКА НАУКОВА

DIMENSIONS

CrossRef

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)