ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ НОВИХ СОРТІВ КОНОПЕЛЬ ПОСІВНИХ У ТОВ «ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА»

  • А. В. Пилипченко ТОВ «Інститут органічного землеробства»
  • М. Б. Пісковий ТОВ «Інститут органічного землеробства»
Ключові слова: каннабіноїди, тетрагідроканнабінол (ТГК), каннабінол (КБН), каннабідіол (КБД), каннабігерол (КБГ), каннабіхромен (КБХ), ферменти, прекурсори, селекція

Анотація

Група компаній «Арніка» м. Глобине Полтавської області сьогодні є одним з найбільших підпри-
ємств України та світу, що вирощують сількогосподарські культури за технологіями органічного
землеробства. Зрозуміло, що при переході від класичних технологій до органічного виробництва виникла низка проблем, для розв’язання яких довелося задіяти як наявний досвід, так і нові наукові дос-
лідження. Однією з галузей сільського господарства в Україні, яка найбільше відповідає вимогам ве-
дення біологічного землеробства, є коноплярство. В цьому питанні важливу роль відіграють біологі-
чні властивості культури, попит на продукцію конопель. Біологічною особливістю культури коно-
пель є те, що вони майже не потребують хімічного захисту від шкідників і хвороб, а відповідно й
застосування пестицидів. Коноплі – культура, яка за умови дотримання технології вирощування, са-
ма бореться з бур’янами. В Україні коноплярство завжди було однією з пріоритетних галузей сіль-
ського господарства. Воно займає провідні позиції не лише в Європі, а й загалом у світі. Сфера за-
стосування сировини з конопель суттєво розширюється. Окрім традиційного використання в легкій,
будівельній, целюлозно-паперовій, автомобіле- й авіабудівній, хімічній промисловості, продукція ко-
нопель стала використовуватися для виготовлення лікарських, парфумерних, косметичних препара-
тів, високоякісної олії, добавок до багатьох харчових продуктів та інше. Саме останні варіанти ви-
користання конопель вимагають застосування екологічно чистої продукції, яка б на ринку мала бі-
льший попит, вищу оцінку і вартість. Створення сортів і гібридів рослин, які сприяють підвищенню
продуктивності та адаптивності штучних екосистем, входить до переліку найактуальніших агро-
технічних заходів біологізації технологій. Саме цій проблемі присвячені наукові дослідження, що
проводились протягом 2014−2018 років і тривають дотепер. У цій статті ми спробували показати
пошуки, досягнення й висновки, маючи на меті вивести нові сорти конопель посівних, що придатні
для класичних технологій вирощування, а найважливіше – адаптовані для технологій органічного
землеробства.  

Опубліковано
2020-03-27
Як цитувати
Пилипченко, А. В., & Пісковий, М. Б. (2020). ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ НОВИХ СОРТІВ КОНОПЕЛЬ ПОСІВНИХ У ТОВ «ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА» . Scientific Progress & Innovations, (1), 13-24. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО