НОВІТНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО СВИНАРСТВА

Ключові слова: репродукція, штучне осіменіння, свині, гормони, синхронізація, опорос, поросята

Анотація

Висвітлено сучасне розуміння ефективності новітніх методів біотехнології відтворення свиней,
які спрямовані на зменшення впливу негативних факторів промислового свинарства. Проаналізовано
вплив стрес- факторів на репродуктивну здатність свиней та визначені ефективні способи за-
побігання гальмуванню відтворювальної функції. Встановлено, що отримання високопродуктивних
нащадків розпочинається з формування біологічно повноцінних гамет і нормального їх злиття, яке
досягається завдяки застосуванню методу штучного осіменіння. Виявлено, що використання
внутрішньоматкового методу дає змогу осіменяти свиноматок малими спермодозами, збільшуючи
при цьому кількість запліднених свиноматок (відсоток заплідненості). З метою довготривалого
зберігання генофонду високоцінних кнурів-плідників використовують метод кріоконсервації сперміїв.
Успіхи від використання цього методу насамперед залежать від складу розріджувачів та програм
заморожування, де перспективним залишається використання спермальної плазми та кріопротек-
торів нового покоління. З’ясовано, що ефективна інтенсифікація відтворної здатності свиней мож-
лива лише в разі застосуванні біотехнологічних прийомів ‒ стимуляції й синхронізації охоти та ову-
ляції у свиноматок, що базуються на закономірностях зміни гормонального профілю залежно від їх
фізіологічного стану. Для цього використовують біологічно активні речовини та фармакологічні
засоби (гормональні препарати та комплекси вітамінів). Встановлено, що для забезпечення ритміч-
ності виробництва свинини через синхронізацію опоросів використовують простагландини. Викори-
стання методів синхронізації опоросів дозволяє, без шкоди для поросят і свиноматок, регулювати
тривалість поросності, скоротити кількість мертвонародженого молодняка, зменшити вікові
розбіжності між ними, витримувати крок ритму виробництва та звести до мінімуму трудові вит-
рати. Визначено, що раннє та своєчасне відлучення поросят дає можливість підвищити інтенсив-
ність використання свиноматок, знизити виснаженість організму та уникнути затримки статевої
охоти. З метою зниження негативних факторів у період відлучення перспективним є використання
підгодівлі поросят вітамінами антиоксидантної дії (вітаміни А,Е,С) та Селеном у вигляді кормових
добавок, що підвищує функціональний стан печінки, резистентність організму та в подальшому
скорочує період їх вирощування до забійних кондицій.

Опубліковано
2020-03-27
Як цитувати
Усенко, С. А., Сябро, А. С., Поліщук, А. А., Мороз, О. Г., Бірта, Г. .О., & Ільченко, М. О. (2020). НОВІТНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО СВИНАРСТВА . Scientific Progress & Innovations, (1), 121-129. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.14
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають