ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДЕМОДЕКОЗУ У СКЛАДІ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ТРАВНОГО КАНАЛУ СОБАК

  • В. О. Євстаф’єва Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-4809-2584
  • А. С. Личман Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: демодекоз, собаки, асоційований перебіг, гельмінтози, екстенсивність інвазії

Анотація

Серед хвороб домашніх непродуктивних тварин особливе місце займає демодекозна інвазія. Най-
частіше хвороба уражує собак і може спричинювати суттєві економічні збитки собаківництву. Во-
дночас демодекоз має й соціальне значення, оскільки собаки постійно перебувають у контакті з їх-
німи власниками. Демодекоз собак має значне розповсюдження в багатьох європейських країнах, зо-
крема в Україні, де інвазія має тенденцію до постійного поширення внаслідок збільшення чисельнос-
ті м’ясоїдних тварин, особливо в містах. Дослідження виконували на базі лабораторії кафедри паразитології  та  ветеринарно-санітарної  експертизи  Полтавської  державної  аграрної  академії. 
Метою роботи було дослідити особливості перебігу демодекозу у складі гельмінтозів травного ка-
налу собак, визначити основних співчленів мікстінвазій. Дослідження зіскрібків зі шкіри собак прово-
дили вітальним методом. Гельмінтоовоскопію проб фекалій собак, інвазованих Demodex canis, про-
водили за методом Котельникова-Хренова. За результатами акарологічних досліджень собак вста-
новлено,  що  середня  екстенсивність  демодекозної  інвазії  в  місті  Полтаві  серед  патологій  шкіри
тварин  становила  21,43 %.  Визначено,  що  демодекоз  у  інвазованих  собак  перебігає  як  моноінвазія
(47,62 %),  так  і  в  асоціації  з  кишковими  нематодозами  (52,38 %).  Мікстінвазії  були  представлені
двокомпонентними  та  трикомпонентними  асоціаціями  паразитів,  а  саме:  Demodex  canis  (Leydig,
1859), Trichuris vulpis (Frцlich, 1789) та Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884), що мали різні комбіна-
ції. Найчастіше виявляли демодекозно-трихурозну інвазію (54,55 % від усіх виявлених мікстінвазій).
Рідше  реєстрували  демодекозно-унцинаріозну  (27,27 %)  та  демодекозно-трихурозно-унцинаріозну
(18,18 %) інвазії. Домінували двокомпонентні мікстінвазії, де показники екстенсивності інвазії сяга-
ли 42,86 %. Трикомпонентну інвазію встановлено лише у 9,52 % хворих на демодекоз собак. Отрима-
ні результати досліджень розширяють уже наявні дані щодо перебігу демодекозу в собак, а також
дають змогу проводити комплексне дослідження тварин та призначати комплексне лікування у разі
асоціативного перебігу демодекозу.

Як цитувати
Євстаф’єва, В. О., & Личман, А. С. (1). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДЕМОДЕКОЗУ У СКЛАДІ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ТРАВНОГО КАНАЛУ СОБАК . Scientific Progress & Innovations, (1), 161-166. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають