ЛІКУВАННЯ КАРІОЗНО-ПУЛЬПІТНИХ УРАЖЕНЬ ЗУБІВ У СОБАК

Ключові слова: пульпіт, травмування зуба, пломбуваня, карієс, собаки

Анотація

На сьогодні у вітчизняних літературних джерелах недостатньо досліджена проблема ендодон-
тичного лікування зубів у собак. Тому нашою метою було зібрати повідомлення іноземних та вітчиз-
няних ветеринарних видань, що стосувалися пульпітних уражень зубів у собак. Ендодонтичне ліку-
вання  необхідне,  якщо  пульпа  запалена  і  до  кореневого  каналу  потрапила  патогенна,  чи  умовно-
патогенна, мікрофлора. Найчастіше пульпіт спостерігається через механічне пошкодження зубів.
Перелом коронки зуба призводить до гострого травматичного пульпіту. Відкол коронкової частини
зуба може спричинити хронічний фіброзний пульпіт. Лікування каналу зуба складається з двох осно-
вних етапів: інструментальна обробка і пломбування кореневих каналів.  Інструментальна обробка полягає в очищенні кореневого каналу від залишків пульпи або її розпаду, розм’якшеного інфікованого
дентину, сторонніх часток. Практикуючі ветеринарні стоматологи найчастіше для обробки коре-
невих каналів використовують техніку «step back», оскільки вона передбачає використання лише ру-
чних інструментів. Техніка «step back» складається з трьох етапів та полягає в очищенні і розши-
ренні кореневого  каналу зуба. При пульпіті або періодонтиті в кореневому каналі та верхівковому
періодонті накопичуються продукти розпаду тканин та мікробних токсинів, що потребує якісної
медикаментозної  обробки  каналів,  яка  проводиться  як  одночасно  з  інструментальною  обробкою,
так і після її виконання. Мити канали необхідно не менше ніж 15–20 хвилин на кожен канал з вико-
ристанням 3 % гіпохлориту натрію та 3 % розчину перекису водню поперемінно по 3 хвилини кож-
ний.  Завершальним  етапом  у  ендодонтичному  лікуванні  зуба  є  постановка  постійної  пломби.  Для
цього використовують різні пломбувальні матеріали, які застосовують також у гуманній стомато-
логії. Найліпше використовувати композити світлової полімеризації, вони мають приблизно однакові
коефіцієнти розширення при зміні температури та найближчу механічну міцність, майже таку ж,
як емаль здорового зуба.

Як цитувати
Киричко, Б. П. (1). ЛІКУВАННЯ КАРІОЗНО-ПУЛЬПІТНИХ УРАЖЕНЬ ЗУБІВ У СОБАК. Scientific Progress & Innovations, (1), 260-266. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.30