ВУГЛЕЦЕПОГЛИНАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СОСНОВИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ

Ключові слова: соснові насадження, фітомаса, категорії лісів, конверсійні коефіцієнти, поглинання вуглецю

Анотація

Згідно з підписаною Паризькою кліматичною угодою перед Україною постало завдання не допус-
тити зростання глобальної середньої температури повітря більше 2,5 °C, аби уникнути збільшення
посух, зникнення окремих видів рослин і тварин, всихань і захворювань деревних порід та ін. Для збе-
реження та збільшення кількості природних поглиначів вуглецю науковці надають особливу увагу
системі покращення управління лісовими, ґрунтовими та іншими природними ресурсами. Серед тридцяти головних лісотвірних порід в Україні сосна звичайна (Pinus silvestris L.) є найпоширенішою де-
ревною породою, зокрема в Чернігівському Поліссі, її кількість становить 214,2 тис. га, що складає
61 % від усіх деревних насаджень. Для встановлення вуглецепоглинальної здатності соснових наса-
джень Чернігівського Полісся в державних підприємствах: Городнянське ЛГ, Добрянське ЛГ,
Корюківське ЛГ, Ніжинське ЛГ ми заклали тимчасові пробні площі (ТПП). Згідно з методиками
П. І. Лакиди, А. А. Сторочинського, О. І. Полубояринова, А. С. Аткина, А. І. Кобзаря встановлено
фітомасу соснових насаджень в абсолютно сухому стані та отримано конверсійні коефіцієнти, які
дали змогу оцінити різницю між викидами СО2 та поглинанням вуглецю. Згідно з проведеним аналі-
зом розподілу площ лісових ділянок під сосновими насадженнями в Чернігівському Поліссі щонайбі-
льше займають соснові ліси IV категорії (експлуатаційні) їх частка складає – 64 %, тому їх вугле-
цепоглинальна здатність є більшою. Проаналізовано кліматичні зміни за період 1968–2018 рр., вста-
новлено тенденцію до зростання середньорічної температури повітря на 2,5 оС у регіоні досліджен-
ня. З’ясовано, що соснові ліси Чернігівського Полісся щорічно поглинають 34,0 тис. т вуглецю з по-
вітря, що приблизно становить 1,37–2,15 % від щорічних викидів вуглецю в атмосферне повітря, а
це своєю чергою має позитивний вплив на стан навколишнього середовища в регіоні дослідження. 

Опубліковано
2020-03-27
Як цитувати
Мороз, В. В., & Никитюк, Ю. А. (2020). ВУГЛЕЦЕПОГЛИНАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СОСНОВИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ . Scientific Progress & Innovations, (1), 90-99. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.10
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ