СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ СОРТОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ КУКУРУДЗИ КОЛЕКЦІЇ УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

  • Ю. В. Харченко Устимівська дослідна станція рослинництва, Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН Ук- раїни
  • Л. Я. Харченко Устимівська дослідна станція рослинництва, Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України
  • О. М. Куценко Полтавська державна аграрна академія
  • В. В. Ляшенко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: кукурудза, ознака, зразки, сорт, популяція, продуктивність, озерненість, скоростиглість, селекційна цінність

Анотація

У статті наведено доцільність створення самозапилених ліній нового покоління, для чого необхі-
дно забезпечити потреби селекції у вихідному матеріалі з широкою генетичною основою та високою
адаптивністю. Нові лінії можна одержати з кращих місцевих і селекційних сортів, популяцій, ран-
ньостиглих і середньоранніх гібридів світової й вітчизняної селекції, синтетичних популяцій, а та-
кож з пізньостиглих сортів та рас з південних країн. Польові дослідження були проведені на Усти-
мівській дослідній станції рослинництва в науковій 5-пільній сівозміні 2014–2019 років. Матеріалом
для досліджень слугували 300 місцевих, селекційних сортів та популяцій кукурудзи різного еколого-
географічного походження з 16 країн світу. Дослідження виконували за таких умов: попередник –
чорний пар; технологія вирощування включала своєчасне проведення комплексу агротехнічних заходів
з обробітку ґрунту та догляду за рослинами, типовою для зони Лівобережного Лісостепу України;
сівбу проводили в кінці квітня або на початку травня у 2-х кратній повторності; площа ділянки
4,9 м2; стандартами слугували гібриди Харківський 193 МВ, Харківський 295 МВ, Харківський
313 МВ. Застосовані методики вивчення дали змогу диференціювати колекційні зразки та виділити
найбільш цінні, як джерела господарських та селекційно-цінних ознак за різними напрямами селек-
ційного використання – за урожайністю та її складниками, якістю продукції, стійкістю до стресо-
вих кліматичних факторів тощо. За результатами вивчення цієї колекції генофонду кукурудзи ство-
рено «Каталог генетичного різноманіття стародавніх, місцевих, селекційних сортів та популяцій
кукурудзи (Zea Mays L.) колекції Устимівської дослідної станції рослинництва».

Опубліковано
2020-03-27
Як цитувати
Харченко, Ю. В., Харченко, Л. Я., Куценко, О. М., & Ляшенко, В. В. (2020). СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ СОРТОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ КУКУРУДЗИ КОЛЕКЦІЇ УСТИМІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ РОСЛИННИЦТВА . Scientific Progress & Innovations, (1), 33-43. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.03
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають