У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та огляди із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних наук.

           Тематика:

  • Розведення та селекція тварин, годівля тварин і технологія кормів, технологія виробництва продуктів тваринництва, екологія, біологія, землеробство, рослинництво, ґрунтознавство.
  • Ветеринарна морфологія та патологія; фізіологія і біохімія тварин; клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарній медицині; молекулярно-генетичні методи досліджень; мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині; гігієна, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість і безпека сільськогосподарської продукції; паразитологія та інвазійні хвороби тварин.
  • Автомобільний транспорт; галузеве машинобудування; прикладна механіка; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; інженерія програмного забезпечення;

           ISSN: 2415-3362 (Online), 2415-3354 (Print)

           DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk