ISSN 2786-8842; eISSN 2786-8850

     Журнал “Scientific Progress & Innovations” є офіційно зареєстрованим, рецензованим науковим виданням з відкритим доступом який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн. (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 25459-15399 ПР від 09.03.2023 року)

     УДК 001

     Засновник видання: Полтавський державний аграрний університет

     Видавець: Полтавський державний аграрний університет
(Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції: Серія ДК № 7933 від 13.09.2023 року)

     Рік заснування: 1998
     До грудня 2022 року журнал виходив під назвою «Вісник Полтавської державної аграрної академії (ISSN: Online 2415-3362, Print 2415-3354)
     Узв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 768 від 20.06.2023 р. (додаток 6)

     Періодичність випуску: 4 рази на рік

     Мова видання: українська, англійська

     Науковий журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та № 866 від 02.07.2020 р.)

  • 101 – Екологія
  • 162 – Біотехнології та біоінженерія
  • 201 – Агрономія
  • 202 – Захист і карантин рослин
  • 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  • 211 – Ветеринарна медицина
  • 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
  • 208 – Агроінженерія