Науково-виробничий фаховий журнал Вісник Полтавської державної аграрної академії включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та № 866 від 02.07.2020 р).
Виходить чотири рази на рік.

Опубліковано: 2021-04-06

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ТЕХНІЧНІ НАУКИ