ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТІ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ

Ключові слова: соняшник, гібриди, поживний режим ґрунту, азот, фосфор, калій, урожайність

Анотація

В аграрному виробництві України головною олійною культурою є соняшник (Helianthus annuus L.), обсяги валового виробництва насіння якої практично щорічно зростають. Метою досліджень було з’ясувати вплив різного рівня удобрення на вміст поживних речовин у ґрунті та продуктивність гіб-ридів соняшнику різних груп стиглості. В умовах польового досліду на Полтавській державній сіль-ськогосподарській дослідній станції імені М. І. Вавилова впродовж 2018–2020 рр. виявлено, що у разі вирощування гібридів соняшнику найбільший вміст азоту, що легко гідролізується, спостерігається у разі внесення повного мінерального удобрення N40P60K60. Встановлено, що у разі внесення максима-льної дози добрив N60P80, виявлено зменшення вмісту азоту у ґрунті відносно застосування низьких та середніх доз. Найбільше рухомого фосфору містилося в орному шарі ґрунту у разі вирощування гібриду Ореол на фоні N30P40, гібриду Кадет –N40P60K60, а гібриду Драйв – N40P60. Виявлено, що найбі-льшим вміст калію у ґрунті був у разі внесення N40P60K60, або був вищим порівняно з варіантом без добрив за групами стиглості гібридів, відповідно на 21,6; 36,0; 44,3 мг/кг ґрунту. За результатами досліджень виявлено, що у гібрида Ореол приріст урожайності насіння від застосування мінераль-них добрив порівняно з контролем становив 0,15–0,28 т/га або 4,8–8,9 %. Урожайність гібридів Кадет і Драйв на фоні добрив була вищою порівняно з варіантом без добрив, відповідно на 0,25–0,30 т/га або 7,9–9,5% і 0,10–0,23 т/га або 3,0–6,9 %. Ранньостиглий гібрид Ореол забезпечив максимальну урожайність насіння 3,41 т/га в разі внесення N60P80. Виявлено, що середньоранній гіб-рид Кадет найменше реагував на різні фони удобрення. Різниця між варіантами досліду за урожай-ністю насіння становила лише 0,02–0,05 т/га. Найвищу врожайність насіння гібриду Драйв 3,58 т/га одержано на фоні N60P80.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Гангур, В. В. (2021). ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТІ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ. Scientific Progress & Innovations, (1), 116-121. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>