РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В СОБАК ЗА НАЯВНОСТІ ГІПОТИРЕОЗУ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ

Ключові слова: гіпотиреоз, ожиріння, ультрасонографія, собаки

Анотація

У статті наведені результати ультрасонографічних досліджень щитоподібної залози у свійсь-ких собак, хворих на гіпотиреоз, проведено диференціацію залежно від ступеню вгодованості. Дослі-дження проводили впродовж 2018–2020 років на базі клінік ветеринарної медицини м. Полтави та м. Харкова. За цей час було досліджено 11 свійських собак, у яких під час комплексного обстеження встановлений діагноз гіпотиреоз. Ці тварини належали до різних порід, мали різну статеву та віко-ву приналежність. Залежно від ступеню вгодованості тварин розподілили на дві дослідні групи. Пе-рша група тварин – з нормальною вгодованістю; друга – із клінічним симптомом ожиріння. Провів-ши аналіз отриманих результатів, ми зареєстрували більш значні зміни у структурі щитоподібної залози у хворих на гіпотиреоз собак першої дослідної групи порівняно із собаками за наявності гіпо-тиреозу на тлі симптому ожиріння (друга дослідна група). Це – стовідсоткове зростання ехогенно-сті залози, зменшення її розміру, нерівність контурів, а також потовщення капсули органу у 75 % тварин. Характерною структурною особливістю під час ультрасонографії щитоподібної залози в собак, хворих на гіпотиреоз на тлі симптому ожиріння, була наявність надмірної кількості підшкір-ної клітковини в досліджуваній ділянці, що значно ускладнювало інтерпретацію результатів. Саме в цих собак відмічали лише неоднорідність структури із вогнищами підвищеної акустичної щільності. У понад половини хворих собак з другої групи відмічали зменшення розмірів залози; у решти – розмір органу не змінювався. Варто відмітити, що у значної кількості тварин спостерігали підвищення ехо-генності залози, а потовщення її капсули встановили у менш, ніж половини собак цієї групи. Спіль-ним для всіх собак, хворих на гіпотиреоз, незалежно від наявності або відсутності ожиріння вста-новлено неоднорідність структури підшлункової залози. Підвищення ехогенності, зменшення розміру щитоподібної залози, нерівність її контурів та потовщення капсули частіше візуалізувались за наяв-ності гіпотиреозу в собак із нормальною вгодованістю.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Локес-Крупка, Т. П., Цвіліховський, М. І., Канівець, Н. С., Каришева, Л. П., & Бурда, Т. Л. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В СОБАК ЗА НАЯВНОСТІ ГІПОТИРЕОЗУ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ. Scientific Progress & Innovations, (1), 279-284. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.35

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>