ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЗОНІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • В. В. Гангур Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-5619-492X
  • Я. О. Котляр Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: пшениця м’яка озима (Triticum aestivum L.), попередники, сівозміна, водоспоживання, доступна волога, урожайність

Анотація

Стратегічною зерновою культурою, яка забезпечує продовольчу безпеку держави, є пшениця ози-ма (Triticum aestivum L.). Постійно зростаючий попит на зерно пшениці озимої спонукає до пошуку шляхів як підвищення її врожайності, так і покращення якісних показників. Метою досліджень було
з’ясувати вплив різних попередників, рівня удобрення на водоспоживання посівів пшениці озимої та її
продуктивність. Дослідження, проведені на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній
станції імені М. І. Вавилова впродовж 2019–2020 рр., доводять, що найбільше доступної вологи в 1,5
метровому шарі ґрунту на час відновлення весняної вегетації нагромаджувалось у разі розміщення
пшениці озимої по чорному пару 250,9 мм. Еспарцет як парозаймаючий попередник пшениці поступа-
вся чорному пару за запасами вологи лише на 2,9 %. У разі розміщення пшениці озимої в сівозміні піс-
ля гороху на зерно акумулювалось достатні запаси доступної вологи, однак вони були нижчими порі-
вняно з парозаймаючими попередниками на 6,8–13,8 мм або 2,8–5,6 %. Найгірші умови для нагрома-
дження вологи у ґрунті формувалися за сівби пшениці озимої після пшениці озимої. Встановлено, що
кращим попередником пшениці озимої є горох на зерно, де в разі внесення під культуру N50Р50К50
урожайність зерна становила 4,52 т/га. Практично рівноцінним попередником для пшениці є еспар-
цет на один укіс. Урожайність зерна була нижчою порівняно з розміщенням після гороху на зерно
лише на 1,2 %. Розміщення пшениці озимої по чорному пару було ефективним лише в посушливі роки.
У сприятливі за зволоженням роки спостерігається зниження урожайності пшениці озимої по чор-
ному пару в результаті раннього і інтенсивного вилягання посівів. Встановлено, що небажаним є
розміщення в сівозміні пшениці озимої після пшениці озимої, яке призводить до зниження урожайно-
сті порівняно з кращими попередниками на 28,0–34,5 %.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Гангур, В. В., & Котляр, Я. О. (2021). ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЗОНІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (1), 122-127. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.14
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>