ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ І ПРОГНОЗ

Ключові слова: соняшник, зміни клімату, агрокліматичні умови, моделювання, сценарії RCP2.6 і RCP4.5

Анотація

Глобальні зміни клімату формують нові умови для всіх галузей світової та української економіки, включаючи сільське господарство. З їх впливом пов’язані агрокліматичні умови вирощування сільсь-когосподарських культур, зокрема соняшнику. Необхідність оцінити ці умови є актуальною, тому що вони вкрай важливі при врахуванні потенційної адаптації соняшнику до кліматичних змін і рен-табельності вирощування в окремих природо-кліматичних зонах України. Метою цього дослідження було виявити ступінь впливу кліматичних змін на врожайність культури соняшнику. Для оцінки впливу змін клімату на врожайність соняшнику використовуються сучасні сценарії RCP2.6 і RCP4.5 (помірного та середнього рівня викидів парникових газів). За сценаріями RCP2.6 і RCP4.5 дослідже-ний кліматичний період з 2021 по 2050 рр. Для порівняльного аналізу сценарних метеорологічних зна-чень з минулими даними взятий період з 1980 по 2010 роки. Дослідження формування урожайності соняшнику проводили з використанням математичної моделі оцінки агрокліматичних ресурсів фор-мування продуктивності сільськогосподарських культур, адаптованої для культури соняшнику. Згід-но з розрахунками збільшення ФАР (на 8 і 21 %) за обома сценаріями призведе до збільшення потен-ційного урожаю соняшнику (до 163 ц/га і 183 ц/га проти 151 ц/га). За сценарієм RCP2.6 агроклімати-чні умови (підвищений температурний режим (на 0,7 ºС) і достатня за вегетацію для посухостійко-го соняшнику сума опадів, 223 мм) сприятимуть збільшенню фотосинтетичного потенціалу незнач-ного, але зростання ММУ (83 ц/га проти 81 ц/га). Очікуватиметься деяке збільшення врожаю насін-ня (на 4 %). Агрокліматичні умови за сценарієм RCP4.5 будуть більш посушливими в період цвітіння–достигання. Але на урожайність соняшнику ці умови суттєво не вплинуть. Урожай насіння очіку-ється такий, як при фактичних середніх багаторічних умовах (2,3 т/га). У разі реалізації обох сце-наріїв унаслідок позитивного впливу очікуваних кліматичних умов на всі категорії урожайності со-няшнику найближчі три десятиліття він буде однією з найбільш затребуваних і рентабельних сільськогосподарських культур у Північному Степу України.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Жигайло, О. Л., Вольвач, О. В., Толмачова, А. В., & Костюкєвич, Т. К. (2021). ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ І ПРОГНОЗ. Scientific Progress & Innovations, (1), 180-186. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.22
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ