ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ ҐРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

  • Н. М. Гловин Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0002-7465-8732
  • О. В. Павлів Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-1915-0642
Ключові слова: органічні технології, придатність, нормативи, агрохімічна оцінка ґрунтів, органічна продукція

Анотація

У статті висвітлено результати вивчення агроекологічного стану земель за еколого-агрохімічними показниками агроекосистем у ТзОВ «Жива земля Потутори» (органічний метод зем-леробства) у Бережанському районі Тернопільської області. Органічне сільське господарство має ґрунтуватися на принципах природних екологічних систем і циклів, працюючи, співіснуючи з ними та підтримуючи їх. Результати досягаються шляхом екологізації агрогосподарства. Наприклад, для рослин – це живий ґрунт, для тварин – екосистема ферми, для риби та морських організмів ‒ це вод-не середовище. В основі українського законодавства, яке регулює «органік» сферу, полягає закон «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», який начебто і забороняє використання добрив, пестицидів, проте допускає цілий перелік винятків. Органічне виро-бництво є одним із пріоритетних напрямів розвитку сільського господарства у світі, оскільки серед широкого спектра методів господарювання є чи не єдиним, що не завдає негативного впливу навко-лишньому природному середовищу та здоров’ю людини. У статті описано статистичне узагальнен-ня показників розвитку органічних технологій господарства та зроблено висновки щодо актуальнос-ті цього стратегічного технологічного напряму для області. Проаналізовано особливості ґрунтових показників господарства з позиції визначених агрохімічних показників щодо вирощування органічної продукції. Згруповано і визначено середні показники агрохімічних властивостей ґрунтів господарст-ва за вмістом гумусу, рухомих форм азоту, фосфору та калію, кислотності ґрунтового розчину. На підставі зіставлення нормативних значень ґрунтових параметрів і фактичних значень показників у межах господарства визначено стан придатності ґрунтів до запровадження органічних технологій виробництва сільськогосподарської продукції. Це дало змогу провести аналіз сприятливих і несприятли-вих факторів для переходу на органічні технології аграрного виробництва. З огляду на вищезазначене, ми вважаємо, що відновлення наших найродючіших та найцінніших чорноземів це не міф, а реалії, які необхідно втілювати в життя вже сьогодні.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Гловин, Н. М., & Павлів, О. В. (2021). ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ ҐРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Scientific Progress & Innovations, (1), 203-209. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.25
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ