ДІАГНОСТИЧНА СОНОГРАФІЯ ПРИ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ У ТВАРИН

Ключові слова: ультрасонографія, тварини, абдомінальна хірургія, печінка, селезінка, підшлункова залоза

Анотація

У статті представлені матеріали щодо історії розвитку ультрасонографії у ветеринарній практиці, наведений аналіз літератури щодо дослідження печінки, селезінки та підшлункової залози, вказуються перспективи методики дослідження в майбутньому. Ультрасонографія черевної поро-жнини у тварин вперше застосовувалась переважно для діагностики вагітності. На сьогодні зазначена методика є важливою діагностичною технікою у ветеринарній медицині, яка застосовується
для вивчення більшості нормальних та патологічно змінених структур у тварини, забезпечуючи
швидкий, неінвазивний спосіб доповнення інформації, отриманої в результаті клінічного обстеження
та рентгенографії. Ультразвукове дослідження засноване на принципі ехолокації, хвилі, що посила-
ються датчиком, проходять крізь тканини організму, відображаються та розшифровуються апа-
ратом і перетворюються в зображення, яке дає змогу фахівцю ветеринарної медицини оцінити
стан внутрішніх органів, тканин і порожнин. Зі збільшенням застосування ветеринарними лікарями
ультрасонографічних досліджень у практиці стає зрозуміло, що УЗД є ц інним з асобом в иявлення
ураження органів черевної порожнини. Оцінка печінки є однією з головних переваг застосування уль-
трасонографії черевної порожнини у тварини. Показання включають гепатомегалію, жовтяницю,
асцит, підозру на розрив діафрагми, втрату ваги та можливі метастази в печінку. На сьогодні удо-
сконалюються та доповнюються методи сонографічних досліджень. Подальше впровадження у
практику та поглиблене вивчення патологій в зазначеній ділянці за допомогою ультрасонографії
дасть змогу об’єктивно встановити стан черевної порожнини та її органів у тварини і оцінити
тяжкість перебігу хвороби. Впровадження високоякісних, портативних діагностичних ультразвуко-
вих апаратів продовжили цей розвиток і попит на ультрасонографію, зважаючи на його діагности-
чну цінність, продовжує зростати. Проведений аналіз літератури та доступних інтернет-джерел
дав нам змогу оцінити сучасний стан розвитку сонографії у ветеринарній практиці та перспективи
подальшого розвитку діагностики стану печінки, селезінки та підшлункової залози, вказати сфери
потенційного розвитку методики в майбутньому.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Дехнич, І. С., Завілій, М. Ф., & Ракітіна, А. І. (2021). ДІАГНОСТИЧНА СОНОГРАФІЯ ПРИ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ У ТВАРИН. Scientific Progress & Innovations, (1), 241-249. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.30