ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ І ОБМІН ЦИНКУ, МАНГАНУ ТА КОБАЛЬТУ У ДРУГІ 100 ДНІВ ЛАКТАЦІЇ У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЗМІШАНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ

Ключові слова: сульфатні солі мікроелементів Купруму, Кобальту, Мангану, Цинку, Суплекс Селену, йодид Калію, змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану, Кобальту, баланс Цинку, Мангану, Кобальту

Анотація

Метою роботи було вивчення ефективності згодовування високопродуктивним коровам у другі 100 днів лактації різних рівнів та джерел Цинку, Мангану і Кобальту і з’ясування їхнього впливу на молочну продуктивність та обмін в організмі тварин. Результати проведених досліджень свідчать, що дози змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту з використанням Суплексу Селену і сульфату Купрому та йодиду Калію у другі 100 днів лактації позитивно вплинули на молочну проду-ктивність. Середньодобові удої натурального молока в корів дослідних груп були вищими у 2-й групі на 1,85 кг, а у 3-й, 4-й і 5-й групах – на 2,72 кг, 4,32, та 5,53 кг відповідно, або на 6,38 %, 9,37, 14,89 та 19,06 % і ця різниця була достовірною. Результати обміну Цинку, Мангану і Кобальту також підтверджують вищі середньодобові удої в дослідних групах. Так, в організмі корів 3-ї, 4-ї і 5-ї дослі-дних груп відклалося Цинку більше, відповідно на, мг: 59,60, 47, 49,30 порівняно з контролем, а порів-няно з 2-ю дослідною групою в корів 3-ї, 4-ї і 5-ї груп відклалось Цинку менше на 6,60, 19,20 і 36,10 мг. Водночас у дослідних корів 4-ї і 5-ї груп ( у раціонах яких було на 11 % і 22 % менше чистого Цинку, Мангану і Кобальту в порівнянні з 3-ю дослідною групою) відклалося Цинку менше на 12,60 і 10,30 мг відповідно порівняно з 3-ю дослідною групою. Найвищий відсоток засвоєного Цинку від спожитого є в корів 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп: 56,80, 65,60 і 78,60 % відповідно, тоді як у 1-й контрольній він склав 40,10 %, 2-й дослідній – 44,80 %. Що стосується Мангану, то у тварин 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп його виділилося значно менше, ніж у контрольній і 2-й дослідній групах. Засвоєння цього мікро-елементу у 3-й групі склало 40,20 % в 4-й і 5-й групах 41,20 і 39,30 % від спожитого відповідно, тоді як у 1-й – 19,90 %, а у 2-й – 36 %. У тварин, що споживали Кобальт як змішанолігандний комплекс (3-я, 4-а, 5-а дослідні групи), він засвоївся на 52,50, 53,10, 60,10 % відповідно, тоді як у 1-й контроль-ній групі – на 53,20 %, а у 2-й дослідній групі – 50,40%. Використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту сприяє підвищенню молочної продуктивності та зменшує потребу в цих елементах. Обмін Цинку, Мангану і Кобальту в організмі корів підтверджують найкращі результати в 5-й дослідній групі, де в 1 кг СР кормосуміші містилося Цинку 35 мг, Мангану 35 мг, Кобальту 0,40 мг, Селену 0,30 мг, Купруму 10 мг і Йоду 0,90 мг.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Кропивка, Ю. Г., Бомко, В. С., & Бабенко, С. П. (2021). ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ І ОБМІН ЦИНКУ, МАНГАНУ ТА КОБАЛЬТУ У ДРУГІ 100 ДНІВ ЛАКТАЦІЇ У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЗМІШАНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ. Scientific Progress & Innovations, (1), 217-225. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.27
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО