БІЛКОВИЙ СПЕКТР СИРОВАТКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ ФЕРУМУ

  • В. Б. Духницький Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-9670-1244
  • І. М. Деркач Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-0149-7923
  • С. С. Деркач Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-6174-1377
  • В. М. Лозовий Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • В. В. Коструб Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Ю. В. Лоза Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • І. О. Фрицький Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1092-8035
  • М. О. Плутенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9369-0711
Ключові слова: ферум, клатрохелат, протианемічна дія, поросята, свиноматки, білковий спектр

Анотація

Найбільш простим та ефективним методом лікування хворих на анемію поросят та для її профі-лактики на сьогодні вважають застосування феродекстранових засобів, проте цей метод має низку недоліків. Отже, хоча проблема дефіциту Феруму досліджується досить давно, вона не втрачає актуальності й донині. Метою наших досліджень було визначити вплив клатрохелату Феруму (IV) на білковий спектр сироватки крові поросят при його застосуванні поросним свиноматкам. Для ви-конання поставленої мети було сформовано 2 групи новонароджених поросят-аналогів (гібриди по-рід ландрас та велика біла) у період їхнього утримання зі свиноматками на підсосі – контрольна та дослідна, по 15 тварин у кожній. В основі науково-виробничого досліду, тривалість якого становила 30 діб, було визначення впливу клатрохелату Феруму (IV) на організм поросят, народжених від сви-номаток, яким у період вагітності дворазово внутрішньом’язево вводили досліджуваний препарат у формі розчину. У результаті проведених досліджень не було відмічено народження мертвих поросят та будь-яких клінічних ознак анемії. Вміст альбумінів упродовж усього періоду досліду був дещо ви-щим у сироватці крові поросят дослідної групи порівняно з контролем. Збільшення рівня протеїну загального та його основної фракції – альбумінів у сироватці крові поросят дослідної групи свідчить про активацію анаболічного шляху обміну протеїнів та переважанням процесів синтезу. Уміст β-глобулінів на початку досліду на 30 добу вірогідно перевищував показник контролю. Рівень γ-глобулінів на 5 добу в сироватці крові поросят дослідної групи був у 1,2 раза вищим порівняно з ко-нтролем, проте на 30-у добу, навпаки, у стільки ж разів нижчий. Дослідження білкового спектру сироватки крові поросят за умови впливу препаратів Феруму підтверджують, що запропонована схема профілактики ферумдефіцитної анемії виявилась ефективною.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Духницький, В. Б., Деркач, І. М., Деркач, С. С., Лозовий, В. М., Коструб, В. В., Лоза, Ю. В., Фрицький, І. О., & Плутенко, М. О. (2021). БІЛКОВИЙ СПЕКТР СИРОВАТКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ ФЕРУМУ. Scientific Progress & Innovations, (1), 250-255. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.31

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають