ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО НА ДОВГОВІЧНІСТЬ І УРОЖАЙНІСТЬ ТРАВОСТОЮ

  • Л. Г. Марініч Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-0073-9433
  • О. В. Бараболя Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-4123-9547
  • Л. В. Кавалір Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: стоколос безостий, кормова продуктивність, довговічність, висота, урожайність

Анотація

Одним із цінних кормових видів злакових трав є стоколос безостий. Рослини стоколосу безостого багаті на білок, його міститься до 15 %, жирів – 19,7–24,9 %, клітковини – до 8 %. Головною його особливістю є те, що зелена маса і сіно багате на цукри та мінеральні елементи, такі як фосфор, кальцій, калій, сірка, магній. Однією із сучасних проблем у селекції стоколосу безостого є створення сортів, які би характеризувалися адаптивністю до певних ґрунтово-кліматичних умов, високою кор-мовою продуктивністю, покращеними якісними показниками, врожайністю насіння, довговічністю. На сьогодні в різних ґрунтово-кліматичних умовах України вирощуються 14 зареєстрованих сортів стоколосу безостого. Але ці сорти не повністю відповідають вимогам виробництва, тому є необхід-ність селекційного поліпшення цієї культури. Мета досліджень полягала у виявленні динаміки фор-мування кормової продуктивності для визначення сортових особливостей селекційного матеріалу стоколосу безостого. Під час досліджень використано польовий та кількісний методи, метод проб-ного снопа, ваговий, статистичний. Зразки 0107, 0110, 0752, 1005 та 1002 відносяться до сінокісно-го типу, характеризуються максимальною продуктивністю в перші 3 роки використання. Найкраще застосовувати такі зразки для короткочасного використання у польових сівозмінах; зразки 1007, 1006 та 1017 відносяться до сінокісно-пасовищного типу. Для них характерна середня продуктив-ність у перші 3 роки використання (29–38 т/га) і середній рівень зниження урожайності зеленої ма-си на 7-й рік використання (45–61 %). Ці зразки доцільно використовувати в кормових сівозмінах протягом 5–7 років; зразки 1012, 1008 та 1003 відносяться до пасовищного типу. Характеризуються низькою продуктивністю в перші 3 роки використання (20–26 т/га) і повільно знижують рівень врожайності зеленої маси (35–45 %) на 7-й рік використання. Їх краще використовувати для ство-рення пасовищ, для рекультивації еродованих земель та як газонну культуру.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Марініч, Л. Г., Бараболя, О. В., & Кавалір, Л. В. (2021). ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО НА ДОВГОВІЧНІСТЬ І УРОЖАЙНІСТЬ ТРАВОСТОЮ. Scientific Progress & Innovations, (1), 90-96. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.10
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають