КЛІНІЧНИЙ СТАН ТА ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ, ХВОРИХ НА ПРИХОВАНИЙ МАСТИТ, ДО ТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ ПОЛТАВСЬКОГО БІШОФІТУ

Ключові слова: розчин Полтавського бішофіту, корови, мастит, прихований мастит, препарати

Анотація

При обстеженні на мастит із застосуванням даних анамнезу, клінічних методів і досліджень проб молока в тестах з мастидином і відстоювання 261 корови ферми у 57 (21,84 %) виявили ура-ження запаленням молочних залоз. У 5-ти (1,92 %) корів були клінічно виражені форми маститу, а у 52 (19,92 %) – прихована форма. В досліді на 24-х коровах, хворих на прихований мастит, та 6 кліні-
чно здорових (контроль) випробувано розчин Полтавського бішофіту шляхом застосування внутрі-
шньо і шляхом втирання у шкіру ураженої запаленням частини вим’я та гель проти прихованого ма-
ститу, виготовлений у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Лабораторія натуральних тех-
нологій (м. Полтава). В період застосування препаратів у двох циклах, в кожному з яких по 7 разів із
22–24-годинним інтервалом, та із 7-и добовим інтервалом між ними корови були клінічно здоровими.
По три корови у групах, яким застосували препарати, не мали ознак прихованого маститу на сьому
добу досліду в першому циклі, а решта – лише на шосту-сьому добу – у другому. У корів, яким засто-
сували розчин Полтавського бішофіту в першому циклі порівняно з контролем спостерігали вірогідне
підвищення у крові кількості еритроцитів (р<0,05–0,001) і гемоглобіну (р<0,05–0,01), а в сироватці
крові – іонів магнію (р<0,05). До застосування препаратів і після застосування їх у першому циклі у
крові корів виявили вірогідно підвищену кількість лейкоцитів, яка перебували в межах норми лише у
другому циклі. У всіх тварин досліду, включаючи і контролі, було порушеним співвідношення «кальцій
: фосфор» через нестачу кальцію і надлишок фосфору. Можливо, що через це частині корів довелося
застосовувати РПБ у другому циклі. Найбільш зручним у використанні був препарат із РПБ у формі
гелю. Застосування РПБ і препаратів, виготовлених на його основі при прихованому маститі корів
має перспективу, але потребує подальшого випробування в господарствах із різними умовами годівлі,
догляду і технологіями виробництва молока.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
Бердник, В. П., Ракітіна, А. І., & Завалій, М. Ф. (2021). КЛІНІЧНИЙ СТАН ТА ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ, ХВОРИХ НА ПРИХОВАНИЙ МАСТИТ, ДО ТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ ПОЛТАВСЬКОГО БІШОФІТУ. Scientific Progress & Innovations, (1), 262-268. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.33