Науково-виробничий фаховий журнал "Вісник Полтавської державної аграрної академії" включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та № 866 від 02.07.2020 р.).

«Вісник Полтавської державної аграрної академії» індексується у електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях та міжнародних наукометричних базах даних: GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, SCIENTIFIC LITERATURE (SCILIT), УКРАЇНІКА НАУКОВА, DIMENSIONS, CrossRef, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).

Виходить чотири рази на рік.

Опубліковано: 2022-02-04

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ТЕХНІЧНІ НАУКИ