ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ ЗАХИСТ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ (RIBES NIGRUM L.) ВІД СИСНИХ ШКІДНИКІВ

Ключові слова: смородина чорна (Ribes nigrum L.), сисні шкідники, біологічний захист рослин, біопрепарат, настоянка Petunia hubrida Holt., якісні показники ягід

Анотація

Для захисту смородини чорної від шкідників найчастіше застосовують хімічні засоби захисту, однак існує низка обмежень застосування пестицидів на ягідниках. Альтернативою хімічним засобам захисту рослин є застосування біологічних препаратів на основі мікроорганізмів і біоцидних речовин рослин. Встановлено можливість зниження чисельності сисних комах-шкідників із родини листокрутки Tortricidae і попелиці Aphidinea на рослинах смородини чорної (Ribes nigrum L.) за умови використання препаратів біологічного походження на основі комплексу природних авермектинів Актоверм, КЕ і біоцидних речовин настоянки петунії (Petunia hubrіda Holt.). Обприскування кущів смородини чорної настоянкою петунії стримувало заселення рослин попелицями на рівні з хімічним інсектицидом Актелік 500 ЕС, к.е. На розвиток і розмноження листокруток біоцидні сполуки петунії не мали значного впливу і заселеність гусенями листокрутки була на рівні 1,8–2,0 екз./рослину. Обприскування рослин смородини біологічним препаратом Актоверм, КЕ було більш ефективним щодо контролю чисельності шкідників, ніж застосування настоянки петунії, та дало змогу знизити чисельність листовійок у 3,33,5 раза порівняно з контролем. Технічна ефективність застосування настоянки петунії проти листокруток становила 4647 %, препарату Актоверм, КЕ – 70–71 %, хімічного інсектициду Актелік 500 ЕС, к.е. – 89–91 %. Технічна ефективність усіх досліджуваних препаратів проти попелиць була на одному рівні і становила 60–62 %. Встановлено позитивний вплив біологічних засобів захисту від шкідників на показники активності перебігу фізіолого-біохімічних процесів у рослинах смородини. Зокрема, фіксували підвищення вмісту хлорофілу і цукрів у листках смородини на 4548 % і 37–41 % за умови застосування настоянки петунії та на 4853 % і 44–49 %  у разі застосування біопрепарату Актоверм, КЕ. Підвищення вмісту фенольних сполук за умови застосування настоянки з петунії та біопрепарату було незначним (9–10 %). Трикратне обприскування рослин смородини чорної впродовж вегетації забезпечило підвищення врожайності ягід на 4450 % порівняно з контролем та отримання приросту врожаю у середньому 2,052,26 т/га з поліпшеними показниками якості (уміст аскорбінової кислоти – 189,6–191,3 мг%, цукрів 7,487,52 %, загальна кислотність 1,931,96 %). Застосування настоянки петунії забезпечило отримання врожайності ягід на рівні 6,166,39 т/га із високим умістом аскорбінової кислоти (на рівні 196 мг%), цукрів (7,297,38 %) та низьким рівнем загальної кислотності (1,891,91%).

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Мостов’як, С. М., & Мостов’як, І. І. (2021). ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ ЗАХИСТ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ (RIBES NIGRUM L.) ВІД СИСНИХ ШКІДНИКІВ. Scientific Progress & Innovations, (4), 53-63. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.04.06
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО