ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ОРГАНІЧНИХ ПОСІВАХ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

  • М. М. Маренич Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-8903-3807
  • Р. У. Дяжук Полтавський державний аграрний університет
  • О. О. Іванюта Полтавський державний аграрний університет
  • Н. Л. Мерезен Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: пшениця озима, органічні агроценози, попередники, сорт, варіабельність

Анотація

Аналіз наукових публікацій показує, що підбір сортів та попередників для технологій вирощування пшениці є одними з головних і ефективних способів управління урожайністю пшениці в умовах органічного виробництва і дає змогу збільшити урожайність на 7,5–26 %. Основними методами підвищення врожайності пшениці в науковій періодиці називають підбір сортів для вирощування та розробку оптимальних сівозмін. Цей аспект є особливо важливим також у поліпшенні родючості ґрунту, хоча, досить часто, й не забезпечує агроценози достатньою кількістю найважливішого для рослин елементу живлення – азоту. Коефіцієнт варіації для звичайних посівів і в середньому по регіону становив 20,4 %. Урожайність в органічних посівах варіювала значно ширше – коефіцієнт варіації склав 34,2 %. Така різниця свідчить про значну більшу залежність органічних агроценозів від умов років вирощування порівняно з звичайними або інтенсивними. Слід відмітити також, що між показниками урожайності існує сильна пряма кореляція – r=0,84, що говорить про можливість розробки ефективних агроприйомів для стабілізації виробництва органічного зерна. Отримані результати аналізу врожайності пшениці в виробничих органічних посівах показують, що варіабельність урожайності значно перевищує цей параметр у посівах, які вирощуються за інтенсивними технологіями. Це говорить про складнощі в процесах управління продуктивністю органічних агроценозів. Основними факторами стабільності врожаїв є науково-обґрунтований добір сортів для вирощування і правильне чергування у сівозміні. Частка впливу сорту в органічних агроценозах досягає 88,2 %, а попередника – до 97 % залежно від умов року. Аналіз багатофакторного комплексу, в який як фактор було включено рік вирощування показує, що агроекологічні умови можуть становити в сукупності майже 80 % варіабельності врожайності. Найкращими попередниками для умов недостатнього зволоження є горох, сочевиця та баштанні культури. Найменшу врожайність отримали після еспарцету та соняшнику. Частка взаємодії факторів становить 2,3–6,6 % і є статистично достовірною. Найвищий рівень урожайності в різні роки продемонстрували сорти Сотниця, Богемія, Антара та Епоха одеська. У 2021 році вирощувалися сорти пшениці Сагайдак, Відрада та Сотниця, які розміщувалися після гороху, сочевиці та баштанних культур. Дисперсійний аналіз не виявив істотного впливу попередника і сортових властивостей через їхню фактичну рівноцінність, що виникла ситуативно в умовах окремо взятого року. Урожайність знаходилася в межах 3,09–3,41 т/га. Частка взаємодії факторів становить 2,3–6,6 % і є статистично достовірною.

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Маренич, М. М., Дяжук, Р. У., Іванюта, О. О., & Мерезен, Н. Л. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ОРГАНІЧНИХ ПОСІВАХ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ . Scientific Progress & Innovations, (4), 126-132. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.04.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО