ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЮВАННЯ СТЕБЛОВОЇ МАСИ

  • О. В. Сайчук Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0001-5118-838X
  • В. К. Аветісян Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0002-7013-2880
  • Н. М. Колпаченко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0001-8294-5785
  • В. Л. Маніло Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0003-1279-0903
  • О. І. Біловод Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-3470-0091
  • В. В. Дудник Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-6553-2951
Ключові слова: різання, стеблова маса, коефіцієнт стиснення, товщина ріжучої крайки, кут заточення

Анотація

У статті обґрунтовано та розкрито вирішення проблеми збереження гостроти ріжучих крайок ножів під час подрібнювання стеблової маси зернових культур. З’ясовано, що з урахуванням отриманого в роботі співвідношення, можна провести чисельні розрахунки впливу товщини шару стиснення на товщину ріжучої крайки ножа, якщо задати певну величину h і відомі властивості матеріалу, який ріжуть (τ, σ). Отримано вираз, що дозволяє проаналізувати залежність гостроти леза, з урахуванням конструктивних особливостей реальних ножів (радіуса заокруглення). Дані розрахунки залежать, як від висоти шару стиснення (при h=const), так і від висоти вихідного шару (при ), або від обох параметрів висоти шару при відомій залежності між ними. В дослідженні з’ясовано що, формула виведена В. П. Горячкіним, з міркувань мінімальних витрат енергії на різання, хоча й не враховує геометрію ріжучої крайки, все-таки дозволяє визначити оптимальний кут заточення ножа, якщо задати його товщину й ширину ріжучої крайки. Запропоновано графіки для розрахунків оптимальної товщини ріжучої крайки за умови n-кратного стиснення шару в момент розрізання. Отримані залежності для розрахунку впливу товщини подрібнюваної стеблової маси на товщину ріжучої крайки ножа, а також обґрунтований кут заточування ножа, який забезпечує мінімальне зусилля різання. Пропоновані розрахунки та рекомендації з обраної тематики дослідження доцільно застосовувати при використанні існуючих конструкцій та проектуванні нових елементів зернозбиральних комбайнів для подрібнення стеблової маси зернових культур. Результати проведеного дослідження доцільно впроваджувати в навчальний процес при підготовці здобувачів вищої освіти спеціальностей 208 Агроінженерія та 133 Галузеве машинобудування. 

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Сайчук, О. В., Аветісян, В. К., Колпаченко, Н. М., Маніло, В. Л., Біловод, О. І., & Дудник, В. В. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЮВАННЯ СТЕБЛОВОЇ МАСИ. Scientific Progress & Innovations, (4), 259-267. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.04.34

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають