ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДОВЖИНИ ВОВНИ З ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ

Ключові слова: тонка вовна, довжина вовни, кореляція, таврійський тип овець, фізико-механічні властивості вовни

Анотація

Вівчарство як унікально важлива галузь продуктивного тваринництва тисячі років з великою користю слугувала і нині слугує людям. Ніколи не виникало навіть найменшого сумніву в доцільності та значенні розведення овець, які забезпечують потреби людини в таких незамінних продуктах як вовна, овчини, смушки, баранина. Мета роботи направлена на виявлена кореляційних зв’язків між довжиною вовни та основними показниками продуктивності в різних статево-вікових груп овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи для їх використання в селекційно-племінній роботі. Відповідно до мети роботи було поставлено наступні завдання: скомплектувати дослідні групи овець, провести аналіз якісних показників вовни та розрахунки кореляційних зв’язків довжини вовни з основними показниками вовнової та м’ясної продуктивності. Показники довжини вовни дослідного поголів’я коливалися в межах 9,6–14,1 см з урахуванням статево-вікових груп. Найвищі показники вовни було відмічено у ярок, які склали 14,1 см. Різниця із баранами-річняками склала лише 0,2 см, або 1,4 %. Дещо вищі показники різниці було відмічено між ярками та баранами – плідниками – 1,7 см, або 12,1 % та вівцематками 4,5 см, або 31,9 %. Одержані результати живої маси всього дослідного поголів’я свідчать, що з віком показники живої маси закономірно збільшуються. Так найвищі показники живої маси мали барани-плідники, які в середньому становили 114,68 кг, різниця із баранчиками склала 39,0 кг, що складає 34,0 %. Різниця за живою масою між вівцематками та ярками була значно меншою і склала 2,9 кг, або 5,0 %. Встановлено, що вихід митого волокна в дослідних групах коливався в межах 51,66–63,24 %. Якщо порівнювати доросле поголів’я з молодняком, встановлено, що перевага баранів-плідників над річняками склала 7,61 %, а вівцематок над ярками 7,14 %. Тонина вовни дослідного поголів’я коливалася від 20,68 до 23,12 мкм., або була в межах 64–60 якості. Грубішу вовну виявлено у баранів-плідників з 60 якістю, вовна вівцематок, баранів-річняків та ярок віднесена до 64 якості. Оцінка густоти вовни дослідного поголів’я коливалася в межах 3,28–3,84 бали, тобто характеризувалася в межах від задовільної до густої. Встановлено, що такі показники, як жива маса та густота вовни мають від’ємну низьку кореляцію з довжиною вовни і їх значення коливається в межах від – 0,014 до –0,421. Всі інші показники, зокрема, настриг немитої та митої вовни, вихід митого волокна та тонина вовни мають позитивну кореляцію з довжиною вовни з урахуванням статі та віку тварини і коливалася в межах 0,093–0,599.

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Корбич, Н. М. (2021). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДОВЖИНИ ВОВНИ З ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ . Scientific Progress & Innovations, (4), 171-177. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.04.21
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО