ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ФІТОЛЕКТИНІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Ключові слова: пшениця м’яка озима, Triticum aestivum L., лектини, біологічна активність, біотестування

Анотація

У результаті експериментів було встановлено, що фітолектини, виділені з пшениці озимої у фазі
повної стиглості (насіння, солома, полова) мають біологічну активність. Біотестування проводили
шляхом проростання насіння крес-салату в діапазоні розведення сполук 1,0–10-12 %. Були досліджені
сорти селекції Полтавської державної аграрної академії Царичанка, Українка полтавська і Карме-
люк. Тестування лектинів насіння свідчить про найбільшу біологічну активність речовин сорту
Українка Полтавська. В усіх розведеннях спостерігалась стимуляція тест-об’єкту на 9,4–57,5%
відносно контролю. В концентраціях 1,0–10-8 % лектини зернівки сорту Кармелюк пригнічували ріст
коренів крес-салату на -2,5– -51,3 % до контролю, особливо в концентраціях 0,1-0,01 %. При тесту-
ванні лектинів зернівок сорту Царичанка активність росту коренів була найвищою в досліді (+19,6–
80,5 % до контролю) в розведенні 10-4–10-7 %. Фітолектини, виділені із соломи сортів Українка пол-
тавська і Царичанка залежно від концентрації як стимулювали (+4,1–51,5 %), так і гальмували
(-1,9– -33,0 %) ріст коренів крес-салату відносно контролю, а сорту Кармелюк більшою мірою акти-
вно стимулювали тест систему (+18,2–127,8 % до контролю). Лектини, виділені з полови сорту
Українка полтавська, у переважній концентрації викликали пригнічення росту біотесту до
-4,8– -40,3 %. При тестуванні лектинів полови сорту Царичанка в концентраціях 10-1–10-4 % була
стимуляція росту коренів крес-салату до 30,4–67,9 %, а при подальших розведеннях – пригнічення до
-5,4– -30,3 %. Майже в усіх вивчених концентраціях (10-2–10-12 %) аглютиніни полови сорту Кармелюк
стимулювали ріст коренів тестової культури до 30,1–98,9 % до контролю. Дослідження підтверджу-
ють високу біологічну активність фітолектинів пшениці озимої, їхню сортову специфічність.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Поспєлов, С. В., Чеботарьова, Л. В., Поспєлова, Г. Д., & Корнієнко, А. О. (2019). ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ФІТОЛЕКТИНІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ. Scientific Progress & Innovations, (4), 73-82. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають