ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДНОГО КОНТРОЛЮ ДОМІНУЮЧИХ ХВОРОБ ТОМАТІВ

Ключові слова: помідори, альтернаріоз, фітофтороз, фунгіциди, технічна ефективність, діюча речовина

Анотація

Досліджено особливості поширеності та розвитку альтернаріозу (Alternaria solani) і фіто-
фторозу (Phytophthora infestans) на рослинах томатів сорту Малинове віканте протягом вегетації
в 2019–2020 рр. на виробничих плантацій. Визначено вплив гідротермічних умов на поширеність і
розвиток домінуючих хвороб томатів у Лісостеповій зоні України. Відмічено, що погодні умови
2019 року (чергування спекотної посушливої погоди з дощами і рясними росами) сприяли поширенос-
ті альтернаріозу: у фазі цвітіння – 12,3 %, у фазі плодоношення – 26,3 %. При цьому інтенсивність
розвитку хвороби в період формування плодів досягла максимального значення 32,3 %, що на 12,5%
вище, ніж у фазі цвітіння. З метою контролю альтернаріозу і фітофторозу на томатах сорту
Малинове віканте досліджено дію фунгіцидів різних хімічних груп. В якості еталона обрано препа-
рат Ридоміл Голд МЦ 680 г/л WG, (металаксил-М, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), ефективність якого
порівнювалася з більш сучасними препаратами: Кабріо Дуо, 112 г/л к.е. (піраклостробін, 40 г/л +
диметоморф, 72 г/л) та Консенто, 450 г/л к.с. (фенамідон 75 г/л +пропамокарб-гідрохлорид, 375 г/л).
Досліджувані фунгіциди характеризувалися високою фунгістатичною активністю, однак збудники
альтернаріозу і фітофторозу виявляли різну чутливість до діючих речовин. У захисті рослин проти
фітофторозу більш ефективними, у порівнянні з еталонним препаратом Ридоміл Голд, 680 г/л в.г.
виявилися Кабріо Дуо, 112 г/л к.е. (пригнічував розвиток хвороби на 78,5 %) та Консенто, 450 г/л к.с.
(пригнічував розвиток хвороби на 85,2 %). Аналогічна тенденція прослідковувалася відносно альтер-
наріозу: найбільш ефективним був препарат Кабріо Дуо, 112 г/л к.е., технічна ефективність якого
становила 83,4 %. Даний показник на 23,6 % вищий ніж у еталону. Ефективність фунгіциду
Консенто, 450 г/л к.с. дещо нижча (на 4,5 %) ніж у Кабріо Дуо, 112 г/л к.е., але на 28,1 % вища порів-
няно з фунгіцидом Ридоміл Голд, 680 г/л в.г. (59,8 %). Проведені дослідження підтверджують специ-
фічну активність обраних фунгіцидів відносно хвороб, які спричиняються нижчими (Phytophthora
infestans) і вищими (Alternaria solani) грибами. Аналізуючи склад комплексу діючих речовин обох дос-
ліджуваних препаратів, зроблено припущення, що зазначена специфічність забезпечується поєднан-
ням двох діючих речовин: для Кабріо Дуо – піраклостробіном і диметоморфом, а для Консенто –
фенамідоном і пропамокарб-гідрохлоридом. Дещо нижча ефективність препарату Кабріо Дуо, порі-
вняно з Консенто, може свідчити про формування резистентності у популяції збудника фітофто-
розу відносно стробілуринової діючої речовини, тоді як у фунгіцида Консенто проявилася синергія
діючих речовин, що підвищило сумарну фунгітоксичну дію препарату і відповідно технічну ефектив-
ність. Порівняно низька технічна ефективність Ридомілу Голд можливо пов’язана з формуванням
резистентності збудників фітофторозу та альтернаріозу до металаксилу-М і манкоцебу.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Поспєлова, Г. Д., Коваленко, Н. П., Нечипоренко, Н. І., Поспєлов, С. В., Поляков, І. А., & Тур, В. Ю. (2020). ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДНОГО КОНТРОЛЮ ДОМІНУЮЧИХ ХВОРОБ ТОМАТІВ. Scientific Progress & Innovations, (4), 80-85. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають