МОНІТОРИНГ ХВОРОБ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

Ключові слова: фітосанітарний моніторинг, мікроміцети, пухирчаста і летюча сажка, кореневі гнилі, фузаріоз качанів кукурудзи, поширеність та інтенсивність розвитку хвороби

Анотація

Останніми роками простежується тенденція до підвищення фону температур повітря протя-
гом року, різкого коливання вологості, прояву екстремальних погодних явищ, унаслідок яких рослини
перебувають у стані стресу, що призводить до зниження опірності рослин відносно шкідливих орга-
нізмів. Через це адаптація сільського господарства до сучасних та майбутніх змін клімату має
вирішальне значення. В таких умовах максимальна реалізація потенціалу продуктивності рослин і
забезпечення високої якості насіння та екологічної чистоти продукції вимагають посилення заходів
фітосанітарного контролю в системі інтегрованого захисту рослин. Метою досліджень стало
проведення фітосанітарного моніторингу посівів кукурудзи гібридів Любава 279 МВ, Білозірський
295 СВ, Солонянський 298 СВ та Дніпровський 257 СВ упродовж вегетаційних періодів 2019–
2021 рр. у Полтавському регіоні. Для оцінки ступеня ураження листків і стебел кукурудзи (інтенсив-
ність прояву хвороб) використано шкалу, запропоновану Г. В. Грисенком та Е. Л. Дудкою. Виявлено
домінуючі хвороби культури: пухирчаста і летюча сажки, фузаріозна коренева гниль і фузаріоз
качанів. Встановлено ступінь поширеності та інтенсивність розвитку шкідливих організмів на
гібридах кукурудзи. Визначено сприйнятливість рослин гібриду Дніпровський 257 СВ до збудника
пухирчастої сажки та стійкість до цього типу інфекції гібриду Білозірський 295 СВ. Простежено
певну тенденцію до зростання поширеності летючої сажки протягом років досліджень на усіх
гібридах кукурудзи. Найменший рівень сприйнятливості відзначено у гібриду Білозірський 295 СВ. За
результатами проведеного моніторингу виявлено фузаріозну кореневу гниль на рослинах кукурудзи
всіх досліджуваних гібридів, що підтверджує пряму залежність розвитку інфекції від погодних умов.
Протягом років дослідження при різних гідротермічних умовах у посівах кукурудзи тестованих
гібридів фузаріозна коренева гниль реєструвалася на рівні 1,2–4,8 %, що свідчить як про наявність
насіннєвої інфекції, так і про високу насиченість фузаріями агроценозів у районі досліджень.
Проведений аналіз мікробіоти качанів кукурудзи демонструє суттєву інфікованість зерна грибами
родів Fusarium, Penicillium, Aspergillus. Найменший рівень контамінації притаманний гібриду
Білозірський 295 СВ при зараженні 22,0 % качанів фузаріями, 1,8 % качанів – пеніцилами, і відсутно-
сті симптомів ураження аспергілами. Необхідним є систематичне проведення моніторингу хвороб у
посівах кукурудзи з метою планування, розробки і визначення доцільності проведення профілактич-
них і лікувальних заходів захисту рослин.

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Поспєлов, С. В., Поспєлова, Г. Д., Нечипоренко, Н. І., Коваленко, Н. П., & Охріменко, В. В. (2021). МОНІТОРИНГ ХВОРОБ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ. Scientific Progress & Innovations, (3), 37-44. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО