ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ТА СЕЛЕКЦІЙНО-ЦІННИХ ОЗНАК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ГРЕЧКИ ЗВИЧАЙНОЇ (Fagopyrum esculentum Moench.)

  • О. В. Тригуб Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН
  • В. В. Ляшенко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: гречка, урожайність, продуктивність, крупноплідність, озерненість, скоростиглість, низькорослість, відношення довжини зони гілкування до зони плодоутворення

Анотація

У статті наведено результати вивчення гречки звичайної різного походження із Національної колекції України протягом 2014–2016 років в Устимівській дослідній станції рослинництва за характеристиками господарської придатності та морфологічними показниками. Застосовані методики вивчення та опису матеріалу дали змогу диференціювати колекційний матеріал і виділити найбільш цінний, як джерела господарських та селекційно-цінних ознак за різними напрямками селекційного використання – за урожайністю та її складовими, якістю продукції.

The article presents the results of the study of buckwheat of common origin from the National Collection of Ukraine for 2014–2016 years in Ustymivka Experimental Station of Plant Production on the economic characteristics and morphological parameters. Used study methods and description of the material allowed to differentiate collection material and identify the most valuable as a source of economic and selection-valuable traits in different directions selective use – for yield and its components, quality of products.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Тригуб, О. В., & Ляшенко, В. В. (2017). ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ТА СЕЛЕКЦІЙНО-ЦІННИХ ОЗНАК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ГРЕЧКИ ЗВИЧАЙНОЇ (Fagopyrum esculentum Moench.). Scientific Progress & Innovations, (1-2), 48-55. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.10
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають