Взаємозв'язок елементів архітектоніки рослини з урожайними характеристиками у сортозразків гречки звичайної (Fagopyrum Esculentum Moench.)

  • О. В. Тригуб
  • В. В. Ляшенко
Ключові слова: гречка, урожайність, продуктивність, кількість суцвіть на рослині, маса 1000 зерен, гіллястість, відношення довжини зони гілкування до зони плодоутворення

Анотація

Наведено результати вивчення набору колекційних
зразків різного еколого-географічного походження
протягом 2001–2010 років за урожайними харак-
теристиками (продуктивністю, крупноплідністю,
урожайністю суцвіть) і морфологічними показни-
ками (гіллястістю, кількістю суцвіть та веґета-
тивних вузлів на рослині, відношенням довжини
зони гілкування до зони плодоношення). Зважаючи
на значну генетичну різноманітність досліджува-
ного матеріалу, проведений аналіз отриманих ре-
зультатів дає можливість виділити матеріал для
різних напрямів селекції, що включатиме в себе не
лише матеріал, відмінний за однією ознакою, але й
є носієм комплексу господарськи цінних
характеристик.

The results of learning a set of collection of samples of different eco-geographical origin during 2001–2010, the yield characteristics and morphological indices are given in the article. Taking into account the considerable genetic variety of material in the middle of each group, the conducted analysis of the got results allows to distinguish a feedstock for different directions of selection, which is the carrier of complex of economic-valuable descriptions.

Опубліковано
2013-09-27
Як цитувати
Тригуб, О. В., & Ляшенко, В. В. (2013). Взаємозв’язок елементів архітектоніки рослини з урожайними характеристиками у сортозразків гречки звичайної (Fagopyrum Esculentum Moench.). Scientific Progress & Innovations, (3), 49-55. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.03.08
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>