Регулятор росту рослин «Грейнактив-С» покращує насіння цукрових буряків

  • В. М. Смірних
  • М. В. Тищенко
  • С. В. Філоненко
  • В. В. Ляшенко
  • М. М. Нікітін
Ключові слова: цукрові буряки, регулятор росту, «Грейнактив-С», висадки, посівні якості, садивні коренеплоди, насіннєва продуктивність

Анотація

Наведено результати досліджень впливу регулятора росту рослин «Грейнактив-С», що застосовується для передпосадкової обробки садивних коренеплодів цукрових буряків, на процеси формування насіннєвої продуктивності висадків та посівні якості гібридного бурякового насіння, а також на розвиток морфологічних елементів насіннєвих рослин. У результаті польових досліджень було встановлено, що обробка садивних коренеплодів цукрових буряків регулятором росту рослин «Грейнактив-С» за 12 годин до їх висаджування сприяє кращому відростанню висадків і збільшенню їх висоти, порівняно з контролем, на 8,0 і 28,7% відповідно. Ураження рослин висадків буряків мозаїкою і некрозом судин листя на ділянках із «Грейнактивом-С» виявилось у 1,41 і 1,52 рази, відповідно, меншим порівняно з варіантом, де коренеплоди не оброблялись цим препаратом. Застосування «Грейнактиву-С» для обробки садивних коренеплодів перед їх висаджуванням сприяло зменшенню у 2 рази кількості насінників цукрових буряків, заселених листковою буряковою попелицею.

Препарат «Грейнактив-С», що застосовувався для обробки садивних коренеплодів, сприяв збільшенню врожайності гібридного насіння буряків на 11,5 %, маси 1000 плодів – на 14,0 %. На 5-й день кількість схожого насіння в термостаті на відповідному варіанті виявилася на 10 % більшою, ніж на контролі, а ростковість – у 1,3 рази більшою, ніж на контрольному варіанті.

To solve the problem of increasing the seed productivity of sugar beet deforestation, and, having low costs for their cultivation, it is possible not only by genetic selection methods, the application of mineral fertilizers and pesticides, but also by means of growth regulators of plants that become integral elements of intensive technology growing this crop.

All this testifies to the relevance of the study of the influence of the growth regulator of plants «Grainaktiv-S», which was used for the processing of seedy root crops of sugar beet, on the processes of growth and development of planting of plants, as well as on the seed quality of the hybrid beet seed.

As a result of field studies, it was found that the treatment of sugar beet seedy root crops 12 hours prior to their planting by the growth regulator «Grainaktiv-S» contributes to a better growth of landings and an increase in their height compared with control of 8.0 and 28.7 %, respectively. The damage to beet plants by mosaic and necrosis of leaf vessels on sites with «Grainactiv-C» was 1.41 and 1.52 times lower, respectively, compared to the variant where the root crops were not treated with this drug. The number of seeds of sugar beets populated with leafy beetroot aphids was 2 times lower in the variant where «Grainaktiv-S» was used for processing root crops before planting.

The drug «Grainaktiv-S», used to treat the planting root crops, contributed to an increase in the yield of hybrid beet seeds by 11.5 %, and a weight of 1000 fruits – by 14.0 %. On day 5, the number of similar seeds in the thermostat in the corresponding variant was 10 % higher than that of the control, and germination in the same variant under the conditions of the thermostat on the 5th day was 1.3 times higher than in the control version.

Опубліковано
2018-09-28
Як цитувати
Смірних, В. М., Тищенко, М. В., Філоненко, С. В., Ляшенко, В. В., & Нікітін, М. М. (2018). Регулятор росту рослин «Грейнактив-С» покращує насіння цукрових буряків. Scientific Progress & Innovations, (3), 50-55. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.03.08
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>