Рік заснування: Видання засновано у 1998 році

Проблематика: висвітлення досягнень у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Постанови президії ВАК України.

Галузі науки: «Сільське господарство», «Ветеринарна медицина», «Технічні науки»

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартальна)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Полтавська державна аграрна академія

ISSN:2415-3362 (Online),  2415-3354 (Print)
Адреса редакції:
Полтавська державна аграрна академія
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003
Тел.: 0-532-50-03-74 (наукова частина)
0-5322-7-40-97 (редакційно-видавничий відділ)
066-712-67-73 (відповідальний редактор)

Опубліковано: 2018-06-27

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО