Визначення високопродуктивних сортів гречки в зоні Південного Лісостепу України

Ключові слова: гречка, врожайність, озерненість, суцвіття, маса зерна

Анотація

статті проведено дослідження щодо виявлення високопродуктивних сортів гречки за
показниками врожайності та її складових, біологічних властивостей для агрокліматичних умов зони
південного Лісостепу України. Дослідження проведено впродовж 2020–2021 років у польових та
лабораторних умовах Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва ім.
В. Я. Юр’єва НААН України. Дослідження організовано за схемою контрольного розсадника з
застосовуванням загальноприйнятої технології вирощування. Вивчення дослідного матеріалу
проведено за показниками: урожайність, продуктивність рослини (кількість зерен, маса зерна),
кількість суцвіть та їх озерненість і продуктивність. Для дослідження обрано 12 сучасних сортів
гречки української селекції: Українка, СИН 3/02, Надійна, Ольга, Слобожанка, Селяночка, Ювілейна
100, Ярославна, Єлена, Володар, Софія й Антарія. Більш урожайним виявився 2021 рік, коли величина
маси зерна з 1 м2 у середньому в групі була на рівні 254,7 г/м2 (у 2020 році – 210,8 г/м2). Впродовж
всього періоду дослідження найбільшу продуктивність і врожайність показали такі сорти гречки –
Українка, Ольга, Єлена і Софія. В середньому за роки дослідження у групі найбільш продуктивними
виявилися такі сорти гречки: Ольга (58 шт.), Єлена (69 шт.) та Софія (63 шт.). Найбільший рівень
показника озерненості суцвіть зафіксовано у детермінантних сортів гречки Єлена (1,51 шт.), Софія
(1,40 шт.) та Ольга (1,05 шт.). За роки вивчення виявлено, що більшу продуктивність суцвіття
сорти гречки формували в 2021 році – 0,024 г (проти 0,022 г у 2020 році). Дослідження показали, що
найбільшу середню масу зерна з суцвіття рослини мають сорти гречки Єлена – 0,043 г та Софія –
0,040 г. Таким чином, для вирощування в зоні південного Лісостепу України більш пристосованими до
агрокліматичних умов є сорти гречки Ольга, Єлена та Софія, що дозволяє отримати високий
урожай (на рівні 20–25 ц/га).

Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Тригуб, О. В., Ляшенко, В. В., Куценко, О. М., Бараболя, О. В., Короткова, І. В., & Ляшенко, К. В. (2022). Визначення високопродуктивних сортів гречки в зоні Південного Лісостепу України. Scientific Progress & Innovations, (3), 73-79. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.03.09
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО