ОЦІНКА ПОСУХОСТІЙКОСТІ У РІЗНОМАНІТНИХ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ ГЕНОТИПІВ ГРЕЧКИ ЗВИЧАЙНОЇ (Fagopyrum esculentum Moench)

  • О. В. Тригуб
  • В. В. Ляшенко
Ключові слова: гречка, посухостійкість, терморезистентність, урожайність, продуктивність, висота рослини, кількість суцвіть на рослині, маса 1000 зерен

Анотація

Наведено результати вивчення набору колекційних
зразків протягом 2008–2010 рр. за урожайними
характеристиками та морфологічними показни-
ками в контрастних умовах оточуючого середо-
вища. Як додатковий показник контрастності умов
вирощування застосовувався гідротермічний коефіці-
єнт (ГТК). Встановлено ступінь толерантності до
дії екстремальних умов різних характеристик рос-
линного організму. Серед групи вивчення виділено
генотипи з кращою здатністю до адаптації за до-
сить посушливих умов, які є цінним вихідним мате-
ріалом для створення високопродуктивних сортів
зі значним потенціалом стійкості до посухи.

The article deals with studying of collection samples by
fruitful characteristics and morphological indicators in
contrast conditions of environment. The hydrothermal
coefficient was used as an additional index of cultivation
conditions. Tolerance degree to action of extreme
conditions of various characteristics of a vegetative
organism is defined. Among studying group of
buckwheat the genotypes have been picked out with the
improved ability to adaptation in enough droughty
conditions which are valuable initial material for
selection of highly productive grades with considerable
potential of stability to a drought.

Опубліковано
2012-03-29
Як цитувати
Тригуб, О. В., & Ляшенко, В. В. (2012). ОЦІНКА ПОСУХОСТІЙКОСТІ У РІЗНОМАНІТНИХ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ ГЕНОТИПІВ ГРЕЧКИ ЗВИЧАЙНОЇ (Fagopyrum esculentum Moench). Scientific Progress & Innovations, (1), 50-54. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.01.12
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>