ОБРОБІТОК ҐРУНТУ, ДОБРИВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

  • Я. П. Цвей Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • М. В. Тищенко Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • Ю. П. Герасименко Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • С. В. Філоненко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0001-8360-8852
  • В. В. Ляшенко Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-0177-6209
Ключові слова: обробіток ґрунту, сівозміна, цукрові буряки, система удобрення, коренеплоди, цукристість, збір цукру

Анотація

У статті наводяться результати досліджень впливу систем основного обробітку ґрунту на продуктивність цукрових буряків за органічної та мінеральної системи їх удобрення в короткоротаційній плодозмінній сівозміні. Викладений деталізований аналіз особливостей формування врожаю коренеплодів та їх технологічних якостей за різних досліджуваних чинників. Встановлено, що за проведення оранки на глибину 30–32 см під цукрові буряки і плоскорізного розпушення на глибину 20–22 см під зернові культури на фоні внесення під буряки 25 т/га гною + N90Р120К90 + солома одержано найбільшу продуктивність цукрових буряків: урожайність коренеплодів та збір цукру становили 52,7 т/га та 9,28 т/га відповідно.

The article presents the results of studies on the influence of ground tillage systems on the productivity of sugar beet on the organic and mineral systems of their fertilization in short-rotation fertile crop rotation. A detailed analysis of peculiarities of the formation of crop roots and their technological qualities of various investigated factors is presented. It was established that for producing a plow on a depth of 30–32 cm under sugar beets and a flat-breasted loosening at a depth of 20–22 cm under grain crops, the maximum yield of sugar beets was obtained at the background of the application of 25 t/ha of manure + N90P120K90 + straw under the beet: the yield of root crops and the sugar harvest amounted to 52.7 t/ha and 9.28 t/ha respectively.

Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Цвей, Я. П., Тищенко, М. В., Герасименко, Ю. П., Філоненко, С. В., & Ляшенко, В. В. (2018). ОБРОБІТОК ҐРУНТУ, ДОБРИВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ. Scientific Progress & Innovations, (1), 42-47. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.01.06
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО