Використання мікроелементного препарату «Аватар» за вирощування ячменю ярого в польовій сівозміні

  • М. В. Тищенко
  • О. В. Мороз
  • В. М. Смірних
  • І. Г. Новоселецький
  • О. Г. Кусков
  • С. В. Філоненко
  • В. В. Ляшенко
Ключові слова: ячмінь ярий, мікроелементний препарат «Аватар», протруйник, гельмінтоспоріозна смугаста плямистість, кореневі гнилі, мікроелементи, урожайність

Анотація

У статті наведено результати досліджень впливу використання мікроелементного препарату «Аватар», що застосовувався для обробки насіння ячменю ярого і під час вегетації рослин культури, на поширення хвороб ячменю та врожайність зерна.

У результаті польових досліджень було встановлено, що в зоні недостатнього зволоження в умовах південно-східного Лісостепу України в польовій сівозміні використання мікроелементного препарату «Аватар» для дворазового позакореневого підживлення рослин ячменю ярого під час вегетації, навіть за несприятливих агрометеорологічних умов (підвищена температура повітря, відсутність достатньої кількості опадів), сприяло одержанню врожайності зерна досліджуваної культури у межах 4,26–4,84 т/га. Обробка насіння протруйником «Авіценна» (0,4 л/т) і мікроелементним препаратом «Аватар» (300 мл/т) + два обприскування рослин під час вегетації «Аватаром» (200 мл/га) забезпечили найнижчу інтенсивність розвитку гельмінтоспоріозної смугастої плямистості на рослинах ячменю ярого – 10,5%, що обумовлено кращим розвитком рослин досліджуваної культури і більшою їх стійкістю проти хвороби.

Після обробки насіння протруйником «Авіценна» (0,4 л/т) із наступними двома обприскуваннями рослин під час вегетації «Аватаром» (200 мл/га) ураження рослин ячменю ярого кореневими гнилями виявилось найменшим, зокрема, поширення й інтенсивність розвитку хвороби становили 0,3 і 0,1 % відповідно.

In the zone of insufficient humidification, characterized by a sharp lack of atmospheric precipitation and soil moisture, the use of the micronutrient drug «Avatar» for the cultivation of various crops remains open, relevant and requires more systematic study.

The purpose of the research was to determine the effect of using the micronutrient drug «Avatar», which was used for the treatment of spring barley seeds and during vegetation of crops, on the spread of barley diseases and grain yield.

Field studies were conducted in the production experiment of the Veselopodil experimental and breeding station at the Institute of Bioenergetic Cultures and Sugar Beet at the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (Semenivka district, Poltava region) during 2017 in long-term field crop rotation.

As a result of field studies, it was found that in the zone of insufficient humidification in the conditions of the South-Eastern Forest-Steppe of Ukraine in field crop rotation, the use of the microelement preparation «Avatar» for two-fold extra-root feeding of spring barley plants during vegetation, even under unfavorable agro-meteorological conditions (elevated temperature regime, absence a sufficient amount of precipitation), contributed to the yield of grain yield of the studied crop in the range of 4.26–4.84 t/ha.

The treatment of seeds by Avicenna (0.4 l/ton) and the microelement drug «Avatar» (300 ml/t) + two spraying plants during the «Avatar» (200 ml/ha) growth provided the lowest intensity of helminthosporia strain spotting on barley plants bright – 10.5 %, which is due to the best development of plants of the studied culture and their greatest resistance to the disease.

Опубліковано
2018-09-27
Як цитувати
Тищенко, М. В., Мороз, О. В., Смірних, В. М., Новоселецький, І. Г., Кусков, О. Г., Філоненко, С. В., & Ляшенко, В. В. (2018). Використання мікроелементного препарату «Аватар» за вирощування ячменю ярого в польовій сівозміні. Scientific Progress & Innovations, (3), 32-38. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.03.05
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>