Стетофонендоскоп для групової аускультації тварин

  • Л. М. Корчан Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-6064-5922
  • М. І. Корчан Полтавська державна аграрна академія
  • Ю. О. Приходько Харківська державна аграрна академія
Ключові слова: стетофонендоскоп, аускультація, прослуховування, тварини, діагностика, звуки, прилад

Анотація

Запропонований стетофонендоскоп для групової аускультації тварин включає дві  взаємозамінні звукосприймаючі головки: одну з мембраною, іншу – стетоскопічну; звукорозподільний пристрій із внутрішньою сферичною акустичною камерою, яку через підвідний і чотири відвідні патрубки з’єднано стандартними гнучкими звукопроводами зі звукосприймаючою головкою і пружинними наголов’ями з вушними оливами. Стетофонендоскоп для групової аускультації тварин простий у виготовленні, зручний у застосуванні за різних положень тварин, забезпечує однакове і рівномірне проведення звуків, дає можливість одночасного спільного вислуховування звуків кількома фахівцями під час проведення консультативної діагностики, може бути використаний для підвищення якості навчального процесу під час освоєння методики аускультації студентами.

The offered stethophonendoscope for group auscultation of animals has two interchangeable sound-absorbing flat heads: one with a membrane, the second – with a stethoscopic head; sound-distributing device with an internal spherical acoustic chamber, which, with the help of an underwater and four bypass nozzles, is connected by standard flexible sound-lines with a sound-receiving head and spring headboards with vernal olives. Stethophonendoscope for group auscultation of animals is easy to manufacture, it is easy to use for different positions of the body of animals, it ensures equal and uniform sounding, enables simultaneous joint listening of sounds by several specialists during the consultative diagnostics, can be used to improve the quality of the learning process while mastering the technique auscultation by students.

Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Корчан, Л. М., Корчан, М. І., & Приходько, Ю. О. (2018). Стетофонендоскоп для групової аускультації тварин. Scientific Progress & Innovations, (1), 115-118. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.01.21