Стронгілоїдоз у кіз

  • Л. М. Корчан
  • М. В. Корнієнко
Ключові слова: стронгілоїдоз, кози, антигельмінтна ефективність

Анотація

Наведені дані щодо поширення, вікової динаміки
строгілоїдозу у кіз в особистих підсобних госпо-
дарствах Лубенського району Полтавської області
(ЕІ – 42 %, ІІ – 147,2 яєць у 1 г фекалій та 232,5 личи-
нок у 5 г фекалій, найвища екстенсивність строн-
гілоїдозної інвазії відмічається у молодняку кіз 9–
12-місячного віку – 85,0 %), гематологічні зміни, а
також вивчена ефективність антигельмінтиків
групи макроциклічних лактонів – «Івермеквету»
1 %-го і комбінованих препаратів – «Комбітрему»
й «Рафензолу» за даної інвазії.

The data concerning the incidence, age of strongyloidiasis dynamics in goats from individual farms in Lubny district, Poltava region (EI – 42 %, II – 147,2 eggs in 1 g of feces and 232,5 larvae in 5 g faeces), hematological changes and the effectiveness of anthelmintics macrocyclic lactones – ivermekvet 1 % and combination therapies – kombitrem and rafenzol for this invasion were investigated.

Опубліковано
2013-12-27
Як цитувати
Корчан, Л. М., & Корнієнко, М. В. (2013). Стронгілоїдоз у кіз. Scientific Progress & Innovations, (4), 107-110. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.28

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають