Ефективність лікування та профілактики каліцивірозу котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» м. Полтава

  • М. С. Коне
  • Л. М. Корчан
  • Є. О. Держговська
  • О. О. Забіяка
Ключові слова: каліцивіроз, кіт, лікування, схема, ефективність

Анотація

Вивчено вікову й породну чутливість, сезонність
виникнення та динаміку прояву каліцивірозу у котів в
умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» міста
Полтава. Запропоновано різні схеми лікування калі-
цивірозу котів. Встановлено, що каліцивіроз частіше
реєструється серед котів віком від двох місяців до
одного року. Більш схильними до захворювання є без-
породні тварини. Хвороба має виражену сезонність,
що проявляється частішими випадками у весняно-
літньо-осінній періоди. Запропонована нами схема
лікування каліцивірозу котів забезпечує високу тера-
певтичну ефективність.

The age and breed sensitivity, seasonal occurrence and dynamics of FC manifestation in veterinary clinic of LLC «Biocenter» in Poltava was studied. A variety of treatment regimens of FC was offered. We etablished that FC is often recorded among cats aged from two months till one year. More prone to the disease are outbred animals. The disease has an expressed seasonality, which appeared by frequent events in spring-summer-autumn period. Our offered treatment of FC provides high therapeutic effectiveness.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Коне, М. С., Корчан, Л. М., Держговська, Є. О., & Забіяка, О. О. (2015). Ефективність лікування та профілактики каліцивірозу котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» м. Полтава. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 113-115. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.24

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>