ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ДАНІ ПАНЛЕЙКОПЕНІЇ КОТІВ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СХЕМ ЛІКУВАННЯ В ТОВ «БІОЦЕНТР», м. ПОЛТАВА

  • М. С. Коне
  • Л. М. Корчан
  • А. А. Петренко
  • А. Л. Опришко
Ключові слова: панлейкопенія, кішка, лікування, схема, ефективність

Анотація

Вивчено вікову й породну чутливість, сезонність
виникнення та динаміку прояву панлейкопенії у котів
в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр»
м. Полтава. Запропоновано різні схеми лікування пан-
лейкопенії котів. Розроблено нову схему лікування
панлейкопенії у котів. Встановлено, що панлейкопе-
нія частіше реєструється серед котів віком від двох
місяців до одного року. Більш схильні до захворюван-
ня безпородні тварини. Хвороба має виражену сезон-
ність, що проявляється частішими випадками виник-
нення панлейкопенії у весняно-літньо-осінній період.
Запропонована нами схема забезпечує стовідсоткову
терапевтичну ефективність.

Age and breed sensitivity, seasonal occurrence and display dynamics of panleukopenia in cats in the conditions of veterinary clinics of LLC "Biocentr" Poltava city have been studied. Offered a variety of treatment regimens of panleukopenia in cats. A new treatment regimens of panleukopenia in cats was developed. It was descorvered, that panleukopenia often recorded among cats aged from two months to one year. More prone to disease without-breed animals. The disease has a seasonal expression, manifested frequent case of panleukopenia in the spring-summer-autumn period. The proposed treatment regimen provides one hundred percent therapeutic effiectivity.

Опубліковано
2014-03-27
Як цитувати
Коне, М. С., Корчан, Л. М., Петренко, А. А., & Опришко, А. Л. (2014). ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ДАНІ ПАНЛЕЙКОПЕНІЇ КОТІВ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СХЕМ ЛІКУВАННЯ В ТОВ «БІОЦЕНТР», м. ПОЛТАВА. Scientific Progress & Innovations, (1), 55-57. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.01.14

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>