ЕЙМЕРІОЗ КІЗ В УМОВАХ ОСОБИСТИХ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ МІСТА ПОЛТАВА

  • В. О. Євстаф’єва
  • Л. М. Корчан
  • М. І. Корчан
  • О. М. Мордовцева
Ключові слова: еймеріоз, кози, протиеймеріозні препарати

Анотація

Наведені дані щодо поширення, вікової та сезонної
динаміки еймеріозу кіз в особистих підсобних госпо-
дарствах міста Полтава. Видовий склад збудників
еймеріозу кіз представлений шістьмома видами:
Eimeria arloingi – 56 %; E. caprina – 30 %; E. alijevi –
28 %; E. ninakohlyakimovae – 15 %; E. jolchijevi –
12 %; E. christenseni – 6 %. Екстенсивність еймеріоз-
ної інвазії у козенят становила 63–100 %, у кіз віком
старше одного року, в середньому, 85 %. У 56 %
уражених тварин інтенсивність інвазії коливалася
від кількох сотень до 10 тисяч ооцист у грамі фека-
лій. Найсприйнятливішим до еймеріозу був молодняк
кіз віком від 16 днів до 4 місяців. Наведені дані з те-
рапевтичної ефективності протиеймеріозних засобів
за даної інвазії. Максимальну ефективність за ейме-
ріозу кіз показали «Бровасептол» (ефективність
100 %) і «Ампролінвет» 12,5 % (ІЕ = 98,8 %, ЕЕ = 60,0 %).

The data concerning the incidence, age and season eimeriosis dynamics in goats from individual farms in Poltava city. The species composition by causative agents of eimeriosis in goats represented by six species: Eimeria arloingi – 56 %; E. caprina – 30 %; E. alijevi – 28 %; E. ninakohlyakimovae – 15 %; E. jolchijevi – 12 %; E. christenseni – 6 %. Extensiveness of eimeriosis invasion in young stock of goats was 63–100 %, in goats older than one year, averaged, 85 %. In 56 % infected animals intensiveness of invasion averaged from a few hundreds to 10 thousands of oocysts in 1 g of feces. The most favorable to the eimeriosis was young stock of goats  from 16 days to 4 months of age. The data of therapeutic efficacy antieimeriosis drugs for this invasion. The maximum efficiency on eimeriosis in goats showed by brovaseptol (effectiveness 100 %) and amprolinvet 12,5 % (ІЕ = 98,8 %, ЕЕ = 60,0 %).

Опубліковано
2014-03-27
Як цитувати
Євстаф’єва, В. О., Корчан, Л. М., Корчан, М. І., & Мордовцева, О. М. (2014). ЕЙМЕРІОЗ КІЗ В УМОВАХ ОСОБИСТИХ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ МІСТА ПОЛТАВА. Scientific Progress & Innovations, (1), 43-46. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.01.11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>